Další automatizace: dokážeme dynamicky optimalizovat i kreativu

28. 10. 2016Novinky z Facebooku

Hledáním toho, jaký mix kreativy je nejlepší pro určitou skupinu potenciálních zákazníků, můžete nadále ztrácet čas i energii. Nebo to zkuste svěřit algoritmům, které to zvládnou automaticky. My jsme to vyzkoušeli a funguje to.

Zjistit, jaká kombinace textů a obrázků působí nejlépe na tu či onu cílovou skupinu, nějakou chvíli trvá. Ztratíte při tom nejenom čas, ale také část rozpočtu, který zákonitě utratíte neefektivně. Při rozhodování o tom, které reklamní umístění je pro váš účel nejlepší, nabízí Facebook pomoc v podobě automatizace. Reklamní platforma ROI Hunter teď na podobném principu umí po krátkém čase učení rozhodnout o nejlepší možné kombinaci kreativy pro daného uživatele.

Jak to bylo doteď

Klasický scénář při tvorbě a následné správě kampaní vypadá asi takto: Vytvoříte si reklamy. Pro každou z nich si zvolíte obrázek a ke každé dopíšete texty – do těla reklam, do titulků i do popisku. Následně je všechny necháte zobrazovat své vybrané cílové skupině.

Klasický způsob tvorby a optimalizace

Po určité době na základě výsledků zjistíte, která reklama dosahuje nejlepšího výkonu. Ostatní stopnete a necháte pracovat jen tu nejúspěšnější. Takový je ve zkratce princip manuálního A/B testování.

Jak to lze vylepšit

Automatizace je trend, který prostupuje stále více odvětví lidské činnosti. Proč dělat ručně, co jde dělat automaticky. Jedna z nejnovějších funkcionalit ROI Hunteru výše zmíněný postup při tvorbě a správě reklamních kampaní výrazně zjednodušuje.

Netvoříte kompletní reklamy, pouze si zvolíte seznam obrázků, titulků a ostatních textů a ROI Hunter už jednotlivé varianty z této báze sám namixuje, zobrazuje a automaticky testuje na vámi vybrané cílové skupině.

Konkrétní příklad: Když zadáte například 2 varianty, 4 popisky a 3 obrázky, backend ROI Hunteru vytvoří všech 24 permutací, tedy 24 variant výsledných reklam, a ty testuje napříč cílovou skupinou.

Automatické párování a cílení kreativy

Rozdílný je i výsledek. Zatímco při manuálním postupu dojdete postupně k jedné, nejúspěšnější variantě kreativy, která poběží napříč celou vaší zvolenou cílovou skupinou, při dynamické optimalizaci získáte na míru šité varianty kreativy a umístění s nejlepším výsledkem pro konkrétní segment z vaší cílové skupiny.

Naše první testy ukázaly, že tato nová funkce dobře funguje, pokud je vaším hlavním cílem snížit cenu za klik. Hodí se tak spíše pro akviziční účely. U kampaní, u kterých jsme spouštěli simultánní testy (vždy polovinu rozpočtu s dynamickou optimalizací a polovinu optimalizovanou tradičním způsobem), dosáhla dynamická optimalizace v průměru o 2,59 % nižší ceny za klik.

Výsledky testovacích kampaní

Počet kreativ CPC s automatickým párováním CPC bez automatického párování % změna oproti Split testu 
8 grafik, 1 text 0,160 0,170 -5,88 %
5 grafik, 3 texty 0,040 0,045 -11,11 %
7 grafik, 1 text 0,031 0,035 -10,43 %
5 grafik, 3 texty 0,168 0,188 -10,64 %
3 grafik, 1 text 0,074 0,073 1,37 %
5 grafik, 3 text 0,163 0,147 10,88 %
3 grafik, 1 text 0,075 0,069 8,7 %

Kromě lepší ceny za klik je bezesporu hlavním benefitem úspora času při správě kampaně. Nemusíte sledovat parametry bezpočtu reklamních sestav, sledujete jen jeden, s jednou reklamou a ještě je to takříkajíc bez práce.

V Business Factory jsem si na velkých klientech vyzkoušel všechny aspekty facebookové propagace. Zaujaly mě především možnosti dynamické tvorby, automatizace a chytrého vyhodnocování. V oblasti reklamy a onlinu pracuji od roku 2012, předtím jsem dobýval svůj denní chléb v mediální sféře. Zlatá vejce snášená datovou slepicí sklízím s týmem v projektu Arbitreo.com.

Komentáře