Videoreklamy dostanou automatické titulky i nové metriky

17. 2. 2016Novinky z Facebooku

Facebook přichází s dalšími novinkami, kterými obohatí dosavadní možnosti videoreklam. Zavádí například automatické přidávání titulků, nové metriky v přehledech i možnost zakoupení 100% in-view impresí.

Průzkumy ukázaly, že lidé konzumují obsah na Facebooku rychleji na mobilu než na počítači. Ukázalo se také, že na to, aby si lidé dokázali vybavit obsah mobilního News Feedu, stačí pouze čtvrtina vteřiny. A že je mobil opravdu silné médium, svědčí i fakt, že 50 % všech online nákupů se během loňského svátku Black Friday uskutečnilo právě přes něj.

Automatické titulky

Každý den se na Facebooku zhlédne více než 100 milionů hodin videí. Navíc bezmála 47 % sdělení, které video obsahuje, se doručí v prvních 3 sekundách a 74 % sdělení pak v prvních deseti. V prostředí mobilního prohlížení News Feedu si lidé ovšem raději sami vybírají, zda si videoreklamu přehrají se zvukem nebo bez něj. Podle interních průzkumů Facebooku totiž dochází k tomu, že pokud se reklama sama spustí se zvukem, až 80 % lidí na ni reaguje negativně. Proto byste měli už při tvoření reklamy počítat s tím, aby byl obsah vstřebatelný a pochopitelný i v němé verzi.

Zjistilo se také, že pokud videoreklamy obsahují titulky, zvyšuje se délka zhlédnutí o průměrných 12 %. Proto Facebook nově představil nástroj, který zjednodušuje přidávání titulků do videí. Dříve to bylo možné pouze díky vkládání titulků nebo nahrání samostatné složky s titulky. Brzy se však budou dát přidat automaticky přímo v rámci nástroje pro vytváření reklam.

Více metrik i nákupních možností

Abyste také více porozuměli tomu, jak lidé reagují na vaše reklamy, Facebook zavádí do reportů nové metriky. Zjistíte například procento uživatelů, kteří zhlédli video se zvukem. Tato metrika bude zatím k dispozici v rámci Page Insights, ale brzy by měla být dostupná také v Ads Insights. A narozdíl od jiných digitálních platforem zahrne Facebook pouze reálné uživatele.

Také nástroj pro nákup 100% in-view impresí, který Facebook přislíbil v září, je nyní dostupný globálně. Ačkoliv přes 90 % impresí reklam má stoprocentní úspěšnost, Facebook přidává tuto možnost, abyste měli své reklamy pod ještě větší kontrolou.

Jsem copywriterka a vedu své textové studio COPYBARA. Jako editorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou zase o kousek dál a případovky dostatečně inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře