Facebook vylepšuje video metriky v přehledech stránek

15. 4. 2017Novinky z Facebooku

Facebook postupně zavádí aktualizované metriky pro videa, které najdete v Page Insights. Činí tak na základě zpětné vazby svých partnerů, proto nové přehledy budou příjemně praktické. Na co se můžete těšit?

Celkový počet zhlédnutých minut

Dříve bylo možné sledovat zhlédnuté minuty pouze na individuální úrovni videí. Marketéři však žádají přehled zhlédnutých minut napříč všemi videi, která jsou zveřejněná na jejich stránce. Proto Facebook přidává novou sekci, která toto umožní.

new-video-metrics-in-pi

Zjednodušení celkových zhlédnutí videí

Facebook také dostal zpětnou vazbu, že firmy příliš nezajímá celkový počet zhlédnutí videí v délce 10 vteřin. Marketéři jsou spíše zvědaví na výsledky v rámci 3 vteřin. Facebook proto zjednodušuje design a nechává prostor pro metriky, které jsou skutečně přínosné. Přehledy tak nyní zahrnou pouze přehledy pro třísekundová zhlédnutí videí. Desetivteřinová zhlédnutí však budou stále k dispozici v API a u metrik jednotlivých videí.

Zjednodušená analýza metrik napříč obdobími

Pokud firmy měří celkový výkon videí na Facebooku v rámci specifických časových období, více je zajímá výkonnost všech videí běžících v rámci této doby, než jen těch, které v daném čase na Facebook nahrály. Přehledy tak nově nabídnou celkové výsledky všech videí bez ohledu na to, kdy byly zveřejněny nebo uploadovány.

Porovnání současných a historických metrik

Poptávka je také po možnosti porovnat aktuální a historický výkon videí, aby markertéři viděli, jak si videa vedou v průběhu času. Facebook proto zahrnul měřítka pro všechny metriky a grafy. Vypočítávají se na základě vybraného časového úseku. Pokud například vyberete periodu jednoho týdne, zobrazí se vám výsledky obsahující data z přechozích 7 dnů.

Třídění top videí podle zhlédnutí či minut

Nyní také můžete jednoduše odhalit vašich 50 nejlepších videí. Přehledy se zobrazí v rámci vybraného časového horizontu podle zhlédnutých minut nebo celkových zhlédnutí. Díky tomu porozumíte, jak si jednotlivá videa mezi sebou vedou.

Jsem copywriterka a zakladatelka textového studia COPYBARA. Jako šéfredaktorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou o kus dál a případovky inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře