Jak funguje kontrola obsahu na Facebooku pomocí třetích stran

16. 10. 2018Novinky z Facebooku

Facebook při kontrole obsahu spolupracuje se specializovanými organizacemi, které se zabývají ověřováním faktických informací. Tyto organizace pomáhají identifikovat falešné zprávy, videa, fotografie i účty. Podívejte se podrobněji, jak celý proces funguje.

Facebook spolupracuje s celkem 25 partnery ze 14 zemí. Partneři jsou nezávislí, certifikovaní a patří do Mezinárodní sítě pro kontrolu faktů. Kontrola obsahu probíhá následujícím způsobem:

1. Využití technologie k identifikaci falešných zpráv

Facebook využívá k identifikaci případných falešných příspěvků různé rozpoznávací technologie. Nahlašování probíhá i na základě zpětných vazeb uživatelů, kdy příspěvek nahlásí nebo do komentáře napíší, že je nepravdivý. To jsou pro Facebook signály, že by měl být příspěvek přezkoumán. Stroje dokáží také rozpoznat příspěvky založené na falešných článcích.

2. Lidská kontrola příspěvků a článků

Dochází také k neustálému školení ověřovatelů třetích stran. Ti přezkoumávají příspěvky, příběhy, fotky a videa, hodnotí jejich přesnost a následně napíší zprávu, která vysvětluje jejich posudek a fakta o dezinformaci.

3. Odstraňování odkazů na nepravdivé příběhy

Pokud je příběh hodnocený jako nepravdivý, Facebook sníží jeho zobrazování v News Feedu a tím zamezí jeho šíření.

4. Kroky proti opakovaným pachatelům

Pokud nějaký uživatel, facebooková stránka nebo web sdílejí v příspěvcích dezinformace, Facebook sníží jejich dosah a omezí i možnosti jejich inzerce v rámci platformy.

Kontrola bohužel ještě neexistuje ve všech zemích. Na různých místech panují různé standardy žurnalistiky a různé úrovně svobody tisku. Proto je důležité neustále zlepšovat strojní kontrolu a různé taktiky, které by mohly fungovat po celém světě.

Facebook se snaží také posílit zpravodajské programy, které podpoří šíření pravdivých informací a zpráv.

Majitelé facebookových stránek se mohou po označení příspěvku obrátit na Facebook a podat vysvětlení nebo zpochybnit hodnocení. Facebook může případ přezkoumat a nabídnout nápravu  v podobě opravy zprávy.

Facebook také v poslední době uvedl několik aktualizací týkajících se dezinformací a šíření falešných zpráv.

Svět technologií a online marketingu je pro mě velkou vášní. V minulosti jsem působila po dobu několika let na akademické půdě jako vyučující na katedrách marketingu a hotelového managementu. V současné době spolupracuji s různými experty jako konzultant v oblasti online marketingu na mezinárodní úrovni mezi Švýcarskem, Itálií a Českou republikou. Specializuji se na e-commerce, sociální média a tvorbu webových stránek. Ve volném čase mě potkáte v přírodě ponořenou do krás tří disciplín triatlonu. Na Newsfeed.cz se s Vámi budu dělit o aktuální novinky z rozmanitého světa sociálních médií.

Komentáře