Jak předejít overlappingu

3. 11. 2016Návody

Při hledání ideální cílové skupiny vždy testujeme celou řadu publik, abychom zjistili, která budou přinášet nejlepší výsledky. Segmentování cílových skupin je také skvělý způsob, jak zvýšit objem kampaní. Je však důležité si uvědomit, že na Facebooku většina inzerentů využívá aukční systém nákupu reklamy, a musíme si dát proto pozor, aby se jednotlivé cílové skupiny nepřekrývaly. Jinak totiž může dojít k tomu, že budete soupeřit o pozici sami se sebou a zbytečně si tak budete zvyšovat cenu kampaně a zhoršovat výsledky.

Co je to overlapping

Klasickou ukázkou toho, co je to overlapping, jsou Lookalike audience. Pokud si vytvoříte jednoprocentní i dvouprocentní Lookalike audience a pustíte je najednou, dojde k tomu, že se budete sami přebidovávat, neboť dvouprocentní audience obsahuje také uživatele z jednoprocentní audience. Ke stejné situaci dochází i u audiencí z eventu AddToCart vs ViewContent, ale také u cílení dle zájmů.

screenshot-86

 

Co způsobuje overlapping

 • Zvýšení bidu – jelikož soupeříte sami se sebou, zvýšíte tím cenu za reklamu
 • Přehlcení uživatelů reklamou = negativní reakce – ač udržujete frekvenci reklamy na únosné míře, může se jim zobrazovat stejná kreativa z několika kampaní, a tak se jim reklama ukazuje častěji, než chcete
 • Špatné vyhodnocení kampaně – překrývání cílových skupin způsobuje i nepřesnosti v reportingu, neboť stejné uživatele máte v několika kampaních a tím se vám některé hodnoty násobí

Jak předejít overlappingu

Vylučujte všechna jinde použitá publika

 • Vylučování u DPA – Důležité je vylučovat mezi sebou jednotlivé kroky nákupního procesu. Tedy pokud cílíme na uživatele, kteří si prohlédli produkt, musíme vyloučit uživatele, kteří jej vložili do košíku. Neboť na tyto uživatele budeme cílit jinou kreativou a z této kampaně musíme vyloučit uživatele, kteří již nakoupili, neboť ty nechceme reklamou obtěžovat vůbec.
 • Vylučování databáze stávajících zákazníků – Nezapomínejte na vylučování stávajících zákazníků, kterým byste neměli zobrazovat slevu na zboží, které si již koupili, ale směřovat na ně spíše jinou komunikaci.
 • Vylučování u Lookalikes – Jak bylo zmíněno výše, je důležité mezi sebou vylučovat jednotlivá Lookalike publika, která se překrývají. Facebook naštěstí nyní umožňuje vytvářet publika pomocí rozšířených možností, která se nepřekrývají. Pokud však dáte více Lookalike publik do jednoho Adsetu, překrývat se nebudou.

screenshot-84-copy

 • Vylučování zájmů – Pokud si chcete otestovat vzájemně jednotlivé zájmy, je vhodné určit, který z kterého vyloučíte. Velmi oblíbené zájmy Shopping and Fashion a Sport and Outdoor totiž obsahují řadu shodných uživatelů.
 • Vylučování WCA z Lookalikes – Pokud použijete Lookalike, někteří uživatelé mohou být shodní s vašimi WCA, je proto důležité vyloučit WCA z Lookaliku.
 • Načrtněte si strukturu – Nezapomínejte se zpětně podívat na kampaně a vyloučit již použitá publika. Ideální je udělat si před startem strukturu kampaně, klidně tužkou na papír, abyste si uvědomili, kde se můžete přebidovávat, co vylučovat a na nic nezapomněli.

Cílit na nové zájmy, lokality a věkové skupiny

 • Testujte a hledejte nová publika, která jste ještě nevyužili. Můžete tak narazit na zlatou žílu, která vám bude přinášet očekávané výsledky.
 • Novou cílovou skupinu můžete nalézt také díky využití Audience Insights.

Facebook’s Audience Overlap Tool

 • Tento nástroj umožňuje srovnat až 5 audiencí a zjistit, jak se cílové skupiny překrývají. Cílová skupina pro srovnání musí mít alespoň 1 000 uživatelů. Srovnávat můžete jakákoliv vytvořená publika, Custom Audience, Website Custom Audience, Lookalike Audience i uložená publika. Můžete si tak uložit publika s různou charakteristikou (zájmy, lokalitou, genderem) a porovnat, jak se překrývají. Následně si můžete například otestovat, jak se překrývají vaši zákazníci s vašimi fanoušky na facebookové stránce.
 • Tento nástroj najdete ve svém reklamním účtu v sekci Audience, kde po vybrání publik naleznete v nabídce Akce, možnost Audience Overlap.

screenshot-85-copy

Své několikaleté zkušenosti s online marketingovou komunikací a realizováním několika desítek kampaní pro různorodé klienty nyní zúročuji v agentuře Business Factory, kde působím jako Facebook Ads Specialist, vytvářím a spravuji kampaně na Facebooku pomocí platformy ROI Hunter.

Komentáře