Jak vytvořit Dynamic Product Ads bez XML feedu

29. 3. 2016Návody

Dynamic Product Ads (DPA) jsou jedním z nejefektivnějších reklamních formátů, což již potvrdila řada e-shopů. Umožňují dynamicky zobrazovat uživatelům to, co je skutečně zajímá. Jednou z podmínek jejich vytvoření je mít k dispozici katalog produktů vytvořený na základě produktového feedu. XML feed přitom pro tuto reklamu není nezbytný, můžete jej jednoduše nahradit ručně vytvořeným csv feedem.

Pokud jej budete vytvářet ručně, doporučujeme vytvořit feed pouze pro vybrané produkty, jinak může být jeho správa velmi časově náročná. Každá následující změna ve feedu se totiž musí provést také ručně.

Feed je v podstatě výpis produktů s jejich vlastnostmi, který je dostupný na určité URL adrese. Pro jeho vytvoření nám tedy snadno poslouží Google Sheets.

Vytvoření kategorií

První řádek tabulky musí obsahovat pojmenování kategorií tak, jak to Facebook požaduje. Mezi povinná pole patří ID, brand, price a další. Mezi volitelné pak můžete zařadit například užitečné položky sale_price či google_product_category. Kompletní seznam položek nalezne v manuálu pro produktové katalogy. Při zadávání kategorií si dejte pozor na velká písmena, vše musí být malými.

Screenshot (71)

Vyplnění feedu

Nyní již nezbývá než naplnit tabulku produkty. Některá pole, jako jsou condition či availability, mají povinné hodnoty, které naleznete v manuálu pro produktové katalogy. U ceny si dejte pozor na desetinnou tečku a měnu. Pokud bude cena bez označení měny, bude ji Facebook brát automaticky jako cenu v dolarech. Při vyplňování se vyhněte také speciálním znakům.

Důležitou povinnou položkou je image link, tedy odkaz na samostatný obrázek produktu. Ze zkušeností můžeme doporučit vytvoření dvou feedů, které se budou lišit v obrázcích. První feed s odkazy na obrázky v rozměru pro reklamu v News Feedu a druhý feed se čtvercovými obrázky do Carouselu.

Publikování feedu

Jakmile máte tabulku vytvořenou, vyberte v menu možnost Publish to the web.

Publish

V menu zvolíte publikování ve formátu csv.

Publish_to_csv

Tím získáte link na váš feed.

Screenshot (75)

Tento link již klasicky vložíte do Business Manageru a následně si vytvoříte katalog produktů. Pokud v budoucnu v tabulce něco změníte, projeví se to automaticky i v produktovém katalogu.

Co vše je třeba k vytvoření DPA, naleznete také v našem dřívějším článku. Věříme, že vám tento trik pomůže k vytváření krásných a úspěšných dynamických reklam.

Své několikaleté zkušenosti s online marketingovou komunikací a realizováním několika desítek kampaní pro různorodé klienty nyní zúročuji v agentuře Business Factory, kde působím jako Facebook Ads Specialist, vytvářím a spravuji kampaně na Facebooku pomocí platformy ROI Hunter.

Komentáře