Jak zamezit nízkému výkonu vašich reklam

28. 6. 2016Návody

Nastavili jste kampaň, ale ta se nerozjela podle vašich představ nebo začala ztrácet výkon? Připravili jsme pro vás seznam možných příčin a tipů na úpravu, aby vaše kampaně dosahovaly potřebných objemů. Nepanikařte, nezkoušejte vše najednou a neupravujte kampaně příliš často. Mezi úpravami byste měli nechat Facebooku na optimalizaci alespoň 24 hodin.

Nastavte správný bid

Při manuálním bidování byste se měli držet pravidla, že bid by měl být maximum toho, kolik jste za výsledek ochotni zaplatit. Pokud se vám však kampaň nechce rozeběhnout, můžete zkusit zvýšit bid i přes tuto hranici.

Tím se dostanete do většího počtu aukcí a zároveň nemusíte překročit cenu za výsledek, pokud máte dostatečně kvalitní kreativu a lákavý produkt. Dávejte však pozor na dosažené výsledky, neboť v některých případech můžete skutečně zaplatit celou hodnotu bidu.

Zvolte správný budget

Abyste Facebook motivovali k zobrazování vašich reklam, je dobré nastavit vysoký rozpočet. U denního budgetu dejte pozor na to, aby byl dostatečně velký vzhledem k vašemu bidu. Pokud jste ochotni za konverzi zaplatit 20 euro, měl by být budget alespoň 200 euro. Je však důležité kampaň důkladně hlídat, abyste nepřesáhli celkový rozpočet kampaně, pokud nastavíte velký budget u všech reklamních sestav. Doporučujeme nastavit si limit na kampani, abyste nemuseli řešit problémy s přečerpáním rozpočtu.

Zaměřte se na dostatečně velkou cílovou skupinu

Při remarketingu a speciálně při využití DPA se může stát, že cílová skupina je příliš malá vzhledem ke zvolenému bidu. Je proto vhodné vždy vyčlenit i část rozpočtu na akvizici, abyste měli koho remarketovat. Cílová skupina by měla mít v takovém případě alespoň 40 000 uživatelů. U remarketingu se nemusíte držet optimalizace dle Facebooku a vyzkoušet můžete například bidování na CPC nebo CPM. Jde totiž o hodně specifickou a relevantní cílovku, která však není vždy dostatečně velká.

V Power Editoru i Správci reklam se můžete podívat na počet denně aktivních uživatelů. To, že máte v cílové skupině určitý počet uživatelů, neznamená, že všichni chodí každý den na Facebook a reklama se jim tedy nezobrazí. U některých cílových skupin může být běžné, že navštěvují Facebook jen několikrát do týdne, a je proto nutné zacílit na větší cílovou skupinu.

Pokud vaše reklamy již nějaký čas běží, je možné, že jste již oslovili celou cílovou skupinu. Je proto načase nasadit kampaň na novou cílovou skupinu nebo zvolit novou kreativu.

Zkoušejte různá umístění

Zvláště pokud se omezujete pouze na News Feed, můžete mít problém s dostatečným doručováním objemu. Na News Feedu je totiž omezená frekvence a většinou se pohybuje na 1,2 denně. Zvažte proto nasazení reklam i na ostatní placementy jako pravý sloupec, mobilní telefony, Instagram a Audience Network. Zvýšíte tak dosah své reklamy a můžete získat dobré výsledky na dosud nevyzkoušených umístěních.

Můžete také vyzkoušet nasadit všechna umístění a následně pomocí breakdownu vyhodnotit ta nejlepší a ostatní vyloučit. Pozor také na overlapping u single image v News Feedu a carouselové reklamy. Tyto dva formáty totiž bojují o stejné umístění a může se tak stát, že se budete sami přebidovávat.

Testujte a zkoušejte nové kreativy

Zejména pokud máte kampaň nasazenou delší dobu, je vhodné všechny kampaně zastavit a kompletně přenasadit. Kreativa se nemusí příliš lišit, ale je to dobrá příležitost pro přeorganizování kampaně a analyzování nejúspěšnějších formátů z minulosti a jejich nové nasazení. Je totiž velmi pravděpodobné, že jste většinu uživatelů již několikrát oslovili a jejich pozornost klesá a s tím klesá i výkon kampaně.

Dobrým ukazatelem, že je čas kampaně přenasadit, je klesající CTR a rostoucí CPC. V některých případech se můžete řídit také dle Relevance Score či poměrem konverzí.

Segmentujte

Pokud vám kampaně běží dobře, ale potřebujete navýšit objem, začněte s tvorbou kampaní na podobné audience, které využíváte. Například dvouprocentní Lookalike s vyloučením jednoprocentního, abyste předešli overlappingu. Více rozsegmentujte remarketing, například dle jednotlivých kategorií produktů, nebo rozsegmentujte kampaně dle věku a pohlaví. Vhodné je si také kampaně u remarketingu rozdělit dle dní od návštěvy webu.

Pokud si kampaně rozsegmentujete do většího počtu reklamních sestav, které se zároveň nebudou mezi sebou překrývat, dosáhnete většinou lepšího výkonu, neboť Facebook se bude snažit zobrazovat každou reklamní sestavu a zároveň vy můžete každý segment optimalizovat zvlášť.

Zvažte množství textu v obrázcích

Dle nových pravidel Facebooku má na výkon kampaně vliv také množství textu v obrázku. Pokud obrázek obsahuje více než 20 % textu, není již reklama zastavena, ale je omezen její dosah. Množství textu v obrázku si můžete ověřit v nástroji Image Text Check.

Technické obtíže

Za zastavením nebo malým objemem kampaní mohou být i technické obtíže s účtem, jako jsou například zakázané reklamy ze strany Facebooku, neuhrazené faktury nebo vyčerpání limitu na kampaních či reklamních sestavách.

V této nápovědě naleznete další informace, kam se podívat, pokud se vaše kampaně stále nerozjely.

Své několikaleté zkušenosti s online marketingovou komunikací a realizováním několika desítek kampaní pro různorodé klienty nyní zúročuji v agentuře Business Factory, kde působím jako Facebook Ads Specialist, vytvářím a spravuji kampaně na Facebooku pomocí platformy ROI Hunter.

Komentáře