Jak změna algoritmu Facebooku ovlivnila strategie firem

13. 1. 2019Novinky z Facebooku

Společnost Buffer a BuzzSumo provedly detailní průzkum, ve kterém analyzovaly 43 milionů příspěvků od 20 000 nejlepších značek za období první poloviny roku 2018. Cílem bylo zjistit, jak firmy reagovaly svými strategiemi na změny algoritmu na Facebooku.

Po změně algoritmu, kterou Facebook provedl v loňském roce, řada majitelů a marketérů tápala, jak se k němu postavit, aby jejich firmy byly na sociální síti opět úspěšné. Společnosti Buffer a BuzzSumo se proto rozhodly provést detailní studii, která se řadí mezi jednu z největších za rok 2018. Co výsledky přinesly, si můžete pročíst v následujících bodech:

1. Jak často firmy publikovaly na Facebooku

Velmi často se diskutuje o tom, s jakou frekvencí publikovat na Facebooku a jaký je optimální počet příspěvků. Každá firma má jinou strategii, každý marketingový expert má své ověřené postupy, které se mnohdy liší. Výsledky studie ukazují, že došlo k nárůstu počtu příspěvků o 24 % – z 6,5 miliónů na 8,1 miliónů.

V Q1 2017 všechny zkoumané firmy publikovaly v součtu 72 000 příspěvků za den a v Q2 2018 –  90 032 příspěvků za den. Jedná se o nárůst téměř 20 000 příspěvků, které publikují známé značky každý den. Hovoříme průměrně o 135 příspěvcích za měsíc, tedy 4,5 příspěvcích za den na jednu firmu.

V následujícím grafu se můžete podívat, jaký byl nejlepší engagement příspěvků v souvislosti s četností publikování za den na jednu firmu.

 2. Engagement facebookových stránek klesá

Častějším publikováním příspěvků roste objem obsahu na Facebooku, tím se zvyšuje i konkurence, v které se snaží firmy prorazit, a důsledkem je nižší engagement. Výsledky průzkumu ukazují, že ve zkoumaném období došlo k poklesu zaujetí o více než 50 %. Ve stejném časovém rámci klesl engagement o 65 % z 4,490 na 1,582 na příspěvek.

3. Jaký typ příspěvků byl populární

Velmi zajímavým výsledkem je, že obrázky získávaly u analyzovaných příspěvků větší engagement než videa. Což si protiřečí s trendy rostoucí popularity videí. I když měly obrázky největší zaujetí, oproti Q1 2017 došlo k poklesu engagementu z 9,370 na příspěvek na 3,454 za Q2 2018.

Průměrný engegament videa poklesl za Q1 2017 z 5,486 na 2,867 za Q2 2018.

4. Jaký byl pokles angažovanosti podle kategorie facebookové stránky

Největší pokles angažovanosti zaznamenaly stránky zaměřené na umělce, filmy a media/zpravodajství. Kategorie stránek hrají stále klíčovou roli v celkovém úspěchu marketingové strategie na Facebooku.

Výsledky výzkumu nejsou zaručeným manuálem pro všechny, jedná se o poznatky, jak 20 000 velkých firem reagovalo na změny algoritmu Facebooku. Každá obchodní aktivita i každá facebooková stránka vyžaduje vlastní strategii a vlastní individuální přístup.

Zajímá vás víc? Podívejte se na kompletní výsledky zprávy.

Svět technologií a online marketingu je pro mě velkou vášní. V minulosti jsem působila po dobu několika let na akademické půdě jako vyučující na katedrách marketingu a hotelového managementu. V současné době spolupracuji s různými experty jako konzultant v oblasti online marketingu na mezinárodní úrovni mezi Švýcarskem, Itálií a Českou republikou. Specializuji se na e-commerce, sociální média a tvorbu webových stránek. Ve volném čase mě potkáte v přírodě ponořenou do krás tří disciplín triatlonu. Na Newsfeed.cz se s Vámi budu dělit o aktuální novinky z rozmanitého světa sociálních médií.

Komentáře