Proč se vaše reklamy na Facebooku nedoručují a co dělat, když se tak stane

7. 8. 2019Návody

Spustili jste novou kampaň na Facebooku a následně jste zjistili, že se vaše reklamy nedoručují – dosahují nízkých až nulových zobrazení. Tato situace může ale nastat i u reklam, které se v minulosti doručovaly bez problémů. Existuje mnoho příčin, proč se reklama nemusí zobrazovat. V tomto článku si projdeme nejčastější důvody, proč k tomuto může dojít a co byste měli dělat, když se tak stane.

Pokud je vaše kampaň aktivní, může obsahovat chyby na různých úrovních. Shrneme si možné scénáře, proč se vaše reklamy přestaly zobrazovat nebo nevykazují žádné výsledky:

1. Úroveň účtu
2. Úroveň kampaně
3. Úroveň sady reklam
4. Úroveň reklamy

1. Proč se vaše reklamy nezobrazují: Úroveň účtu

Nastavení nesprávného data: Při analyzování kampaní si nezapomeňte zkontrolovat prohlížené časové období. To by mělo být stejné s periodou, kdy byly kampaně vytvořené a byly aktivní.

Jak to opravit: Upravte ve Správci reklam období – rozsah data tak, aby byly vaše kampaně na Facebooku v daném období aktivní.

Dosáhli jste limitu na úrovni účtu: Facebook umožňuje inzerentů nastavit limit pro celkové výdaje za reklamu. Pokud na něj dosáhnete, reklamy se přestanou doručovat. Zda máte limit pro celý účet zadaný a v jaké výši, zkontrolujete v Business Manageru ve Vyúčtování -> Nastavení plateb.

Jak to opravit: Po zvýšení nebo odebrání limitu na stejném místě se reklamy znova spustí.


2. Proč se reklamy nezobrazují: Úroveň kampaně

Dosáhli jste limitu pro výdaje za kampaň: Toto se může stát, pokud pracujete s limitem na kampaň, abyste nepřesáhli určitou částku. Jakmile jsou tyto výdaje vyčerpané, Facebook přestane zobrazovat vaše reklamy.

Jak to opravit: Vyberte kampaň, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko „Upravit“. Limit můžete v poli „Limit výdajů kampaně“ změnit – navýšit nebo ho odstranit.

Používáte optimalizaci rozpočtu kampaně: Chcete-li tuto funkci používat, musíte zajistit, aby docházelo k doručení všech vašich sad reklam. Pokud existuje nějaká sada reklam, kterou nelze doručit, nemůže Facebook správně distribuovat rozpočet. Jeho algoritmus je totiž navržený tak, aby pomohl přiřadit vyšší rozpočet výkonnějším sadám reklam ve vaší kampani.

Jak to opravit: Ujistěte se, že vaše reklamní sady je možné doručovat. Podívejte se na další sekci, abyste zjistili, co může bránit zobrazování reklam.

3. Proč se vaše reklamy nezobrazují: Úroveň sady reklam

Uběhlo datum ukončení sady reklam: Jakmile uplyne datum doručení, Facebook přestane zobrazovat vaše reklamy. Zkontrolujte tedy konec doručování sady reklam.

Jak to opravit: Zvolte reklamní sestavu, kterou chcete upravit, a zadejte nové datum ukončení. Pokud používáte dlouhodobý rozpočet, ujistěte se, že ho máte nastavený v dostatečné výši, popřípadě ho navyšte.

Datum zahájení sady reklam je nastavené do budoucnosti: Jedná se o případ, kdy vytvoříte kampaň a začátek naplánujete do budoucna.

Jak to opravit: Pokud potřebujete začít s vaší reklamou nyní, upravte začátek doručování sady reklamy, viz předcházející bod.

Vaše publikum je moc malé: Pokud se zaměřujete na velmi úzké publikum, například na lidi, kteří si koupili produkt za poslední tři dny
(záleží na velikosti vašeho e-shopu), může se jednat o velmi malou cílovou skupinu a reklamy se nebudou doručovat. Úzké publikum můžete vytvořit také, pokud používáte příliš mnoho kritérií cílení. V obou případech je třeba provést určité úpravy.

Jak to opravit: Facebook obnovuje odhady dosahů s vlastními okruhy uživatelů, takže si už při tvorbě reklamy můžete zkontrolovat, zda máte dostatečně velké publikum. Návodnou statistikou pro vás může být i počet „Odhadovaných výsledků za den“ na úrovni reklamní sady. Pokud si myslíte, že cílová skupina by měla být dostatečně velká, zkuste zvolit optimalizaci na „Zobrazení“. V opačném případě uvolněte podmínky zacílení nebo přidejte další publikum, které okruh uživatelů zvětší.

Reklamní sady s překrývajícím se publikem: Pokud se publikum mezi sadami reklam překrývá, znamená to, že soutěžíte proti sobě. Algoritmus Facebooku obvykle vybere reklamní sestavu s nejlepším výkonem a zabrání ostatním v soutěži, v zobrazování se (pomáhá snižovat náklady a dobře využívat váš rozpočet).

Jak to opravit: Ujistěte se, že se vaše publika nepřekrývají. Chcete-li si být jistí, použijte nástroj pro překrytí publika. Jděte do karty „Okruhy uživatelů“, označte si publika, o kterém si myslíte, že se mohou překrývat a která používáte v kampani. V horní liště zvolte „tři tečky“, kde se skrývá možnost „Zobrazit přesah okruhu uživatelů“.

Vaše bidy nebo rozpočty jsou příliš nízké: Každá facebooková reklama, kterou vytvoříte (a neupoužijete Reach & Frequency) vstupuje do aukce, aby se mohla zobrazovat vašemu publiku. Pokud zvolíte nízký bid nebo rozpočet, který není konkurenceschopný, skončíte poraženi mezi ostatními inzerenty.

Jak to opravit: Zkuste zvýšit bid nebo upravit na co optimalizujete. Ujistěte se, že víte, na kolik vychází konverze, a použijte to jako vodítko. Pokud si nejste jisti, cenu nijak neomezujte, získejte dostatečné množství dat a následně odpovídajícím způsobem upravte strategii nabídky.

Nemáte dostatek dat pro optimalizaci: Pokud používáte u nové kampaně bez historie (předchozí přidání do košíku, nákupy) optimalizaci na konverze, může být pro algoritmus Facebooku obtížné najít ve vašem cílovém publiku vhodné uživatele, kteří pravděpodobně provedou konverzi. V tomto případě může být doručování vašim reklam také limitované.

Jak to opravit: Zvažte změnu události, na kterou optimalizujete. Vyzkoušejte událost, která se vyskytuje častěji. Obvykle to bude událost, která se ve funnelu vyskytuje výše (přidání do košíku místo nákupu a podobně).

4. Proč se vaše reklamy nezobrazují: Úroveň reklamy

Reklama je ve schvalovacím procesu: Každou reklamu, kterou vytvoříte nebo upravíte, musí Facebook zkontrolovat. Proces obvykle trvá 24 hodin, ale může být i delší.

Jak to opravit: Vytvořte si filtr založený na zobrazování reklam, abyste zjistili, zda některé reklamy Facebook ještě nekontroluje. Případně se obraťte na Facebook prostřednictvím formuláře „Reklamy čekají na schválení více než 24 hodin“. Musíte vyplnit ID reklamy a popis vašeho problému.

Vaši reklamu Facebook zamítnul: Existuje mnoho důvodů, proč vaši reklamu Facebook nemusí schválit. Vaše služba nebo produkt nesmí spadat pod omezený nebo zakázaný obsah a reklamy musí dodržovat facebookové zásady. K zamítnutí může dojít i při používání nevhodného jazyka, například: „Nová léčba diabetu“ vs. „Máte cukrovku?“

Jak to opravit: Vytvořte si filtr, abyste našli všechny neschválené reklamy. Facebook vám vždy napíše důvod, proč vaši reklamu zamítl. Pokud chybu objevíte, napravte ji přes úpravu konkrétní reklamy. V případě, že se domníváte, že zamítnutí bylo neoprávněně, využijte formulář „Odvolání proti neschválené reklamě“.

Používáte diskriminační cílení: Pokud propagujete jakékoli bydlení, zaměstnání nebo finanční služby, ujistěte se, že dodržujete zásady zákazu diskriminace. Facebook v nedávné době omezoval možnosti cílení pro tyto druhy reklam. Přečtěte si více v našem článku.

Jak to opravit: Odstraňte podmínky cílení, které mohou být označené jako diskriminační, a ujistěte se, že jste si přečetli a přijali podmínky proti diskriminační politiky Facebooku.

Více než 20 % obsahu textu v obrázku: Je důležité dbát na množství textu ve vašich reklamách. Text by neměl tvořit více než 20 % plochy obrázku.

Jak to opravit: Jednotlivé obrázky si můžete zkontrolovat v nástroji přímo od Facebooku nebo využijte možnosti v Kreativním portálu.

Máte nízké skóre relevance: Skóre relevance ukazuje, jak je reklama relevantní nabídkou pro vaši cílovou skupinu. Vysoké skóre relevance znamená, že pro zasažení vaší cílové skupiny vynaložíte nižší náklady. Pokud je vaše skóre nízké (v kombinaci s vysokou negativní zpětnou vazbou), může vás to stát nejen více finančních prostředků, ale i omezení dosahu reklamy.

Jak to opravit: První věc, nad kterou byste se měli zamyslet, je, jestli cílíte na správné publikum. Jako druhé byste měli zvážit obsah vašich reklam. Je opravdu zajímavý? Pomůže přesvědčit uživatele ke konverzi? Reklamy je také nezbytné aktualizovat, pokud běží už nějakou dobu, ztrácí výkon.

Vaše hodnocení spokojenosti zákazníků je nízké: Špatná zpětná vazba od zákazníků a nízké skóre spokojenosti může mít také dopad na dosah vašich reklam.

I am a multilingual marketing professional with more than 3 years of experience in the PPC sector, who loves to smile. For you, I wear my data-glasses and creative ideas-hat and share with you the tips, suggestions and tutorials that will enhance your Facebook advertising efforts.

Komentáře