Seznam úkonů před startem první Facebook Ads kampaně

14. 6. 2016Návody

Podařilo se vám získat nového klienta nebo chystáte sami první kampaň? Připravili jsme pro vás seznam, co všechno si připravit a zkontrolovat před startem kampaně a jak by měla příprava v ideálním případě vypadat. Pro přípravu kampaně doporučujeme nechat si 14 dnů, během kterých budete mít dostatek času vše řádně promyslet a nachystat.

Příprava Facebooku

Business Manager je prostředkem pro správu Facebook entit (stránek, reklamních účtů, produktových katalogů a podobně) na jednom místě. V ideálním případě jej založte, pokud jej ještě nemáte k dispozici.

Reklamní účet má být vždy ve vlastnictví klienta, neboť ten musí být majitelem dat. Reklamní agentura tak k němu potřebuje získat přístup, stejně jako k facebookové stránce. Pokud nebude agentura nastavovat platební metodu, stačí přístup na úrovni Správce reklam.

Reklamní účet musí mít přiřazenou platební metodu, kterou naleznete v reklamním účtu v sekci Billing. Zvolit můžete kreditní kartu, PayPal účet nebo Credit line od Facebooku. Získání Credit line, však může být zdlouhavé, začněte proto s vyřízením s potřebným předstihem.

Měření kampaně

Důležité je si určit, podle čeho budete kampaň vyhodnocovat. Zda na základě statistik Facebooku, Google Analytics nebo pomocí jiného analytického nástroje.

Určete si správná KPI, která můžete změřit a jsou pro vás relevantní. Tedy výkonnostní metriky, které vám něco přinesou (nikoliv tedy imprese a kliky, ale spíše COS, ROI či CPT).

Pro měření v Google Analytics je nutné zkontrolovat, zda jsou správně nastaveny cíle a zda je nastaveno e-commerce pro měření nákupů jednotlivých produktů. Pokud toto má nastavovat agentura, musí získat přístup pro editaci.

Nezapomeňte však, že i pokud jste zvolili možnost měření pomocí Google Analytics, je potřeba nasadit Facebook Pixel včetně eventů pro optimalizaci a cílení kampaně.

pixel_kod

S nasazením pixelů i Google Analytics vám pomůže správce webu.

Veškeré měření následně zkontrolujte testovací objednávkou.

Administrativní příprava

V případě předávání dat agentuře (například databáze e-mailů zákazníků) je na místě dohoda o mlčenlivosti.

V případě specifického segmentu (Gaming, Seznamka, Zdravotní produkty a podobně) je nutné provést whitelisting reklamního účtu u Facebooku, aby nedošlo k zablokování účtu. Počítejte s dostatečnou prodlevou vzhledem ke schvalování na straně Facebooku (i v řádu měsíců). Facebook má dobrý přehled o legislativě jednotlivých zemí, je tedy často nutné doložit různé úřední dokumenty.

Příprava kampaně

Kreativa reklam má velký vliv na jejich úspěšnost, je proto vhodné, aby byla přizpůsobena pro Facebook. Neváhejte vytvořit více kreativ a A/B testovat. Dejte pozor na omezený počet znaků, abyste nemuseli texty před publikováním upravovat.

Při přípravě obrázků nezapomeňte na corporate identity manuál, loga a fonty. Důležité je, aby vše odpovídalo celkové marketingové strategii. Dejte pozor na 20 % textu v obrázcích.

text1-1

Pro vytvoření Custom Audiences je potřeba mít k dispozici databázi klientů s e-maily či telefonními čísly. Ideálně tak, aby byly v jedné tabulce o jednom sloupci a uloženy ve formátu csv. Tabulka by měla vždy obsahovat pouze jeden typ údajů. Databázi není nutné sdílet s agenturou, její nahrání do Facebooku je velice jednoduché. Před samotným nahráním je vhodné si databázi rozsegmentovat, usnadní vám to cílení kampaně.

Specifika jednotlivých účelů kampaní

DPA (Dynamic Product Ads)

Pro DPA je nutné vytvořit feed dle standardu Google Merchant. Doporučujeme vytvořit dva feedy, jeden s obrázky pro newsfeedové reklamy a druhý s obrázky do carouselu.

Feed je nutné spárovat s pixelem. Pro DPA je nutné, aby pixel obsahoval eventy ViewContent, AddToCart a Purchase, které budou odesílat proměnné o produktu, především ID produktu.

Lead Ads

U Lead ads nezapomeňte na vytvoření textů pro mezistránku, pokud ji budete chtít využít.

Důležitá jsou pravidla zpracování osobních údajů, na které budete z Lead Ads odkazovat. Pokud pravidla mít nebudete, může vám Facebook zablokovat využívání Lead Ads na vašem reklamním účtu.

Pokud si nechcete csv s kontakty stahovat ze stránky ručně, můžete společně s vaším IT specialistou vytvořit napojení na CRM.

11891372_892679440810094_1266696045_n (1)

Instagram

Pro kampaň na Instagramu není nezbytně nutné mít vytvořený Instagram účet. Je však lepší, pokud budete mít Instagram vytvořený, neboť můžete sbírat interakce i u nereklamních příspěvků, reagovat na komentáře a sbírat followers.

Pokud máte k dispozici Instagram, je nutné jej spárovat s Business Managerem.

Těsně před startem

Připravte si strukturu a pojmenování kampaní, abyste se při větším množství kampaní v reklamním účtu neztratili.

A teď hurá do toho!

Své několikaleté zkušenosti s online marketingovou komunikací a realizováním několika desítek kampaní pro různorodé klienty nyní zúročuji v agentuře Business Factory, kde působím jako Facebook Ads Specialist, vytvářím a spravuji kampaně na Facebooku pomocí platformy ROI Hunter.

Komentáře