Úvod do DPA reklam – 3. část

24. 1. 2017Návody

Ve třetím díle našeho seriálu se zaměříme především na rozšířené možnosti využití dynamických reklam. Vysvětlíme si pojmy Cross-Sell a Upsell, seznámíme se s postupem, jak reklamy nasadit v prostředí správce reklam, a také vám dáme tipy pro co nejlepší cílení těchto reklam. Na závěr si ukážeme, jak je možné využít dynamické reklamy pro akviziční účely.

Cross-Sell

Cross–Selling vychází z předpokladu, že zákazník, který nakoupil ve vašem e-shopu například fotoaparát, bude časem potřebovat nakoupit také objektivy, brašnu či stativ. Tato strategie je tedy svým způsobem rozšířenou možností remarketingu a snaží se budovat s vaším stávajícím zákazníkem dlouhodobý vztah, který povede k opakovanému nákupu.

Spuštění těchto reklam je velice podobné postupu nasazování klasických DPA reklam, který je popsaný v předchozím díle. Začnete tedy volbou účelu kampaně, kterým bude propagace produktů z vašeho katalogu produktů.

1 copy

V druhém kroku zvolíte produktový set, který chcete propagovat v reklamách. V případě, že uživatel nakoupil již výše zmíněný fotoaparát, zvolíte zde kategorii stativů, brašen či objektivů, které jsou kompatibilní se zakoupeným produktem.

2 copy

Jako typ publika vyberete možnost „Cross-Sell Products“ a vyberete kategorii produktů, ze které zákazníci, jež chcete reklamou oslovit, nakoupili. Taktéž zvolíte časové období, které uběhlo od tohoto nákupu.

3 copy

Stejně jako u jiných typů reklam vyberete kombinaci umístění. Je na každém marketérovi, do jaké míry bude reklamy segmentovat.

4 copy

Předposledním krokem je nastavení budgetu a bidovací strategie. Kombinaci optimalizačního cíle a bidu volíte opět na základě velikosti publika, na které cílíte, a dalších faktorů popsaných v předchozích dílech.

5 copy

Nakonec je potřeba specifikovat vizuál a textaci reklamy. Vizuál může být vylepšen o šablony zahrnující pokročilé dynamické prvky, jako například cena nebo hvězdičky (viz 2. díl článku). Volit můžete mezi carousel formátem a single image formátem reklamy.

6 copy

Upsell

Upsell oslovuje uživatele, kteří byli na vašem webu a nenakoupili. Upsellová reklama následně uživateli zobrazuje produkty s vyšší marží, top produkty v kategorii nebo aktuálnější dostupné produkty (například nabídky práce).

Nastavení tohoto reklamního formátu je v podstatě totožné s popsaným postupem výše. Jedinou odlišností je definice publika, na které chcete reklamu cílit. V tomto případě totiž necílíte na uživatele, kteří již nakoupili, ale na uživatele, kteří si produkt na vašem webu prohlíželi.

7 copy

Cílení

Cross-Sell

Cílení cross-sellových reklam závisí především na druhu zakoupeného zboží ve vztahu k nabízenému komponentu. V případě fotoaparátu můžete považovat za nezbytné vlastnit pouzdro proti poškození nebo paměťovou kartu. Potřebný komponent nakoupíme mnohem rychleji než například další objektivy, které nejsou nezbytně nutné pro funkčnost fotoaparátu.

V případě obalu či paměťové karty budete tedy cílit na období bezprostředně po nákupu (tedy 3-7 dní). V případě dražšího a ne nezbytně nutného zboží nastavíte strategii na delší dobu po uskutečnění nákupu (14 dní +).

Upsell

Cílení upsellové kampaně můžete přizpůsobit nastavení cílení, které běžně využíváte v remarketingových DPA reklamách. Upselling může pomoci v navýšení průměrné hodnoty objednávky. Váš feed však musí obsahovat informace o maržích, které máte na produktech.

Upsell je také velice vhodný pro weby nabízející práci, zájezdy, pronájmy a prodeje bytů. V těchto oblastech se totiž dostupnost produktů rychle mění a vy tak můžete zákazníkovi nabídnout vždy tu nejnovější nabídku. Opět je však nezbytné, aby se do feedu propisovala informace o nově přidaném zboží a aby se feed dostatečně rychle aktualizoval.

DPA pro akviziční účely

Dynamické reklamy nacházejí své využití také v akvizičně cílených kampaních. Jedná se vlastně o reklamu, která vypadá stejně jako dynamický remarketing, ale je zacílená na uživatele, kteří váš web ještě nenavštívili. Tento typ reklamy využívá k vizualizaci, textaci a podobně informace z produktového katalogu. Podrobněji se této novince bude věnovat článek, který připravujeme.

Všechny výše zmíněné strategie představují další možnosti, jak využít naplno vašeho katalogu produktů a oslovit uživatele prostřednictvím dynamické reklamy. Každá z těchto strategií má svá specifika a záleží jen na vás, zdali pro váš business bude přínosem či nikoliv.

V Business Factory pracuji na pozici Facebook Ads Specialist. Starám se především o výkonnostní kampaně našich klientů. Na Newsfeed.cz se s vámi budu dělit o nové vychytávky a best practices ze světa facebookové reklamy.

Komentáře