Video Ads na Facebooku v číslech

10. 8. 2015Novinky z Facebooku

Podle výzkumu společnosti Nielsen, který si nechal zpracovat Facebook IQ, se video stává nedělitelným doplňkem TV kampaní amerických zadavatelů. Dokáže totiž vhodně rozšířit zásah TV kampaní do cílových skupin, které jsou televizí hůře dosažitelné.

Především u mladších lidí, tzv. Millenials, ve věkových skupinách 18-24 a 25-34 let zaznamenal podle této studie, shrnuté v článku na eMarketer, výrazný boost zásah TV kampaní, které jsou vhodně doplněné o Video Ads na Facebooku. Podle závěrů našich partnerů Nanigans a Kinetic Social se podíl Facebook Video Ads v mediálním mixu především brand marketérů v US kontinuálně zvyšuje.

Očekáváme, že tento trend zachytí i čeští marketéři, a rádi jim pomůžeme s tím, jak nejlépe nastavit jejich Video Ads kampaně na Facebooku. Podívejte se rovněž na článek o Video Ads Creative Spotlight.

Od ledna 2016 jsem Sales Hunter v ROI Hunter. Ex-Facebooker: od června 2013 do prosince 2015 jsem pracoval ve Facebook Dublin jako Client Partner, Czech. Teď jsem v Praze. Chcete dělat Facebook Ads pořádně? Zde se dozvíte jak. Jo a pište nám feedback, tento server je pro vás.

Komentáře