Vytvoření Custom Audience z Engagementu

9. 3. 2016Novinky z Facebooku

Na Facebooku půjde vytvořit audience z Engagementu u postů! Takto jsme byli nadšeni, když se nám při tvorbě Custom Audience objevila možnost „Engagement on Facebook“. Naše nadšení poněkud opadlo, když jsme zjistili, že se to zatím týká pouze sběru video views. Přesto je to však velmi užitečná novinka.

Sběr audience u videí již nějakou dobu známe. Při nastavování podpory videa bylo pouze nutné zaškrtnout políčko, že chceme audience sbírat, a automaticky se nám vytvořila dvě publika. První s uživateli, kteří viděli 3 sekundy videa, a druhé s uživateli, kteří zhlédli 95 % videa. Co nového tedy vytvoření CA z Engagementu přináší?

  • Do jedné Audience lze nahrát zhlédnutí z více videí. Není tedy podmínkou mít u jednoho videa velký počet zhlédnutí.

Výběr videí

  • Lze si zvolit více možností, po jakou dobu uživatelé video sledovali.Délka zhlédnutí videí
  • Pro každé video v jedné audience si lze zvolit jinou dobu zhlédnutí. U dlouhého videa si tak můžeme zvolit 25 % a u kratších videí 95 %.
  • Největší výhodou je, že si můžeme nyní stejně jako u webových Custom Audience zvolit časové okno, za které chceme audience sbírat. Takže si můžeme vytvořit například audience uživatelů, kteří video viděli v posledních 5 dnech a mají ho ještě v živé paměti.

Tato novinka se nám velmi líbí a přináší s sebou velké možnosti využití, například pro marketéry, kteří nemají možnost vytvořit si remarketing z webu, ale rádi by s touto nejrelevantnější cílovou skupinou pracovali. Navíc můžeme získávat audience i z nepodpořených videí a využít tak organického dosahu. V neposlední řadě nám to umožňuje vyloučit ze zobrazování videa uživatele, kteří již viděli některé z předešlých videí.

Těšíme se, jak tyto možnosti nakombinujeme s různými reklamními formáty pro naše klienty a z jakých dalších engagementů nám Facebook dovolí v budoucnu dělat audience.

Své několikaleté zkušenosti s online marketingovou komunikací a realizováním několika desítek kampaní pro různorodé klienty nyní zúročuji v agentuře Business Factory, kde působím jako Facebook Ads Specialist, vytvářím a spravuji kampaně na Facebooku pomocí platformy ROI Hunter.

Komentáře