Žádosti o přátelství na Facebooku získají časové omezení

10. 4. 2018Novinky z Facebooku

Facebook v současné době testuje novou funkci, která udává časový limit na akceptaci přátelství. Touto novinkou chce Facebook posunout uživatele k rychlejšímu rozhodování a neztrácet příležitost nového spojení.

Platnost žádosti o přátelství bude mít jen 14denní lhůtu, během které se bude muset uživatel rozhodnout, jestli přátelství dané osoby přijme nebo odmítne. Facebook se k testování již vyjádřil: ,,Testování této funkce můžeme potvrdit. Jejím cílem by mělo být naplnění nejnovějších požadavků. Je to způsob, jak pomoci lidem řídit i nežádoucí žádosti o přátelství, které při nepřijetí vyprší.‘‘

V momentě, kdy obdržíte žádost o přátelství, se začne odpočítávat dvoutýdenní doba pro její potvrzení.

Limit pro potvrzení přátelství pomůže uživatelům s rozhodováním a měl by je přimět akceptovat přátelství rychleji. Zároveň by pomohl vyčistit frontu požadavků, pokud jsou osoby spamovány velkým počtem žádostí, jak tomu často bývá u známých osobností a hvězd internetu. Tato funkce by měla ztížit i dosažení limitu 5 000 přátel.

Novinka se zatím testuje jen na malé skupině uživatelů v USA.

Svět technologií a online marketingu je pro mě velkou vášní. V minulosti jsem působila po dobu několika let na akademické půdě jako vyučující na katedrách marketingu a hotelového managementu. V současné době spolupracuji s různými experty jako konzultant v oblasti online marketingu na mezinárodní úrovni mezi Švýcarskem, Itálií a Českou republikou. Specializuji se na e-commerce, sociální média a tvorbu webových stránek. Ve volném čase mě potkáte v přírodě ponořenou do krás tří disciplín triatlonu. Na Newsfeed.cz se s Vámi budu dělit o aktuální novinky z rozmanitého světa sociálních médií.

Komentáře