Jaké jsou trendy v používání sociálních sítí?

12. 2. 2024Novinky

Nejnovější průzkum odhalil trendy v oblasti online médií. Zabývá se zejména tím, jak různé generace uživatelů přijímají a využívají jednotlivé aplikace. Výsledky by mohly pomoci firmám v nastavení správné marketingové strategie.

Studie, kterou provedla společnost YouGov s milionem respondentů, odhalila, že stále více lidí získává každodenní zpravodajské informace ze sociálních sítí, a tradiční zpravodajská média tak ztrácejí svou silnou pozici.

Výsledky ukazují, že například televize je primárním zdrojem zpráv „pouze“ pro 25 % dospělých lidí, což je o 31 % méně než v roce 2019. Zvýšil se také podíl těch, jejichž primárním zdrojem zpráv jsou sociální sítě, a to z 12 % na 18 %. Platí to zejména pro lidi mladší než 34 let.

Tyto údaje naznačují, že lidé chtějí získávat rychlejší informace a jejich širší spektrum z různých zpravodajských zdrojů. Tento trend však s sebou nese riziko, že méně renomované a méně důvěryhodné zdroje získají větší váhu a povedou k stále většímu šíření neúplných, zkreslených či nepravdivých informací.

Průzkum se také zabýval tím, které sociální sítě dominují u které generace uživatelů. Jak je vidět, mladší uživatelé stále ochotněji přijímají různorodou nabídku sociálních aplikací, kdežto u starších lidí se na prvním místě jednoznačně drží Facebook.

Zdroj: YouGov

Co se týče trendů v oblasti aplikací pro zasílání zpráv, nejvýznamnější vzestup zaznamenal WhatsApp. Jeho používání celkově vzrostlo o 9 % ve srovnání se stejným průzkumem z roku 2021. To jde ruku v ruce se současným trendem, kdy se lidé stále více zaměřují na soukromé konverzace.

Zdroj: YouGov

Průzkum také odhalil, že 46 % lidí nyní tráví na sociálních sítích více než 6 hodin týdně. U uživatelů ve věku 18 až 24 let se tento podíl blíží 60 %.

Zpráva tak jasně ukazuje, že sociální sítě jsou dnes pevnou součástí běžného života a při tak vysoké míře jejich používání je zjevné, proč firmy potřebují mít definovanou marketingovou strategii, aby oslovily cílové publikum tam, kde se zapojuje.

Celá zpráva obsahuje řadu dalších poznatků, které by mohly tomuto účelu přispět. Doporučujeme si ji přečíst zde.

Jsem copywriterka a zakladatelka textového studia COPYBARA. Jako šéfredaktorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou o kus dál a případovky inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře