Proč Vasky investují do Facebook Ads 67 % rozpočtu

4. 5. 2020Case studies

Ještě před rokem do Facebook Ads investovali méně než 90 000 Kč za měsíc a návratnost investice byla mizivá. Nyní do Facebook Ads putuje 67 % celkového rozpočtu na PPC a v tomto článku se dozvíte, co všechno marketingový team obuvnické firmy Vasky pro Facebook Ads udělal.

V květnu 2019 jsme věděli, že je nejvyšší čas začít se připravovat na hlavní sezónu. Akviziční část propagace se řídila dle aktuálních pocitů z dat a remarketing byl předimenzovaný. V remarketingu jsme měli vysokou četnost zobrazení a šla do něj zbytečně velká část rozpočtu. V tu chvíli jsme se rozhodli zasáhnout a spojit síly s Petrem Handlířem v dlouhodobé spolupráci.

Prvním společným krokem byl přesun části rozpočtů z masivního remarketingu na akvizici. Tento zásah sice znamenal mírný pokles návratnosti z facebookových tržeb, nicméně pro celkový byznys měly získané konverze značně vyšší přínos. Přestali jsme přeplácet reklamy cílené na naše návštěvníky a zaměřili se více na získávání nových zákazníků.

Díky vyšší návštěvnosti mělo smysl vyladit celý remarketing. Protože každý detail hraje roli, začali jsme od vizuálu. Zde je ukázka před a po.

Zároveň bylo potřeba všem novým návštěvníkům webu představit naši značku – proč Vasky děláme, jaká je filozofie celé firmy i jak vypadá výroba. Proto jsme sestavili remarketingovou sekvenci reklam, které vše postupně odkomunikovaly.

Každých pár dnů pak uživatelé mohli sledovat kousek naší skládačky. Věříme, že díky sekvenci má návštěvník na jejím konci svůj vlastní cit pro Vasky. A jeho chuť uskutečnit nákup je přirozeně vybudována a vychází přímo z něj. Tato strategie se může krátkodobě trochu prodražit, ale v našich očích je to dlouhodobá investice do naší značky. Zde je několik ukázek:

Za velmi povedený považujeme například tento příspěvek, kde si uživatel v rámci remarketingu může přečíst recenze spokojených zákazníků.

Po vylepšení remarketingu jsme se zaměřili na akvizici nových zákazníků. Nově jsme začali lépe pracovat se segmentací. Vytvořili jsme zvlášť reklamy pro muže a ženy a hlubší segmentaci dále testujeme.

Druhou vychytávkou byl vlastní katalog produktů, který jsme použili pro generované reklamy. Experimentálně jsme do něj ručně nahráli produkty s pozadím a tento vlastní katalog dosahoval v generovaných akvizičních kampaních lepších výsledků než ten klasický.

Kromě kreativy jsme vylepšili i cílení. Hodně jsme testovali a osvědčily se nám širší okruhy uživatelů často v kombinaci se správnou optimalizací na konverze. Jinými slovy jsme se nebáli akvizici nových uživatelů nechat v rukou Facebook Ads, které si správné uživatele samy našly.

Správné nastavení účtu pro reklamy však nebylo jediným klíčem k úspěchu. Jan Kočenda, jenž je marketingový ředitel Vasek a zároveň v agentuře inhubo zodpovědný za všechny marketingové práce na Vaskách, totiž dokázal celý team naučit, že Facebook Ads nejsou “nějaký výkonnostní nástroj”. Ukázal, že Facebook Ads jsou běžnou součástí komunikace značky na sociálních sítích a uzpůsobil tomu všechny procesy.

Naučil obsahové specialisty přemýšlet nad kampaněmi tak, že netvoří jen příspěvky na Facebook a Instagram. Vědí totiž, jaký obsah poslat Facebook Ads specialistovi pro akviziční, remarketingové i jiné typy kampaní. Zároveň si každý obsahový specialista umí výsledky v účtu pro reklamy sám přečíst a z čísel a statistik si vzít zpětnou vazbu pro svou další tvorbu.

Dokonce produkční, fotograf a kameraman ví, jak bude vzniklá kreativa ve Facebook Ads vypadat. Proto už na place zohlední všechny aspekty, aby výsledná komunikace byla maximálně celistvá.

Poslední postrčení k nejlepším výstupům pak přichází od grafiků, kteří dokáží s Facebook Ads specialisty přirozeně komunikovat a společně vymýšlí tu nejlepší možnou podobu kreativy.

“Honzovu iniciativu, kdy dokázal celý team spojit a naučit správně komunikovat, oceňuju každý den. Takový přístup totiž šetří čas a zároveň přináší mnohem lepší výsledky. Proto se snažím všem vždy zajistit to nejlepší prostředí pro práci a tvorbu, aby každý bod komunikačního plánu zákazníky Vasek upřímně potěšil,” říká Adam Sládek, zakladatel a CEO agentury inhubo, která marketing značky Vasky spravuje.

Nyní se celý team Vasek intenzivně připravuje na chystanou expanzi do zahraničí a pevně věří, že snaha obnovit tradiční obuvnické řemeslo bude ceněna i za hranicemi České republiky.

Adam Sládek v agentuře inhubo postavil team, který se stará o celý marketing české obuvnické firmy Vasky. Odpovídá za realizaci strategie, a to i ve výkonnostním marketingu, kde Facebook Ads tvoří pro Vasky hlavní kanál. Spolu s Petrem Handlířem stojí za trojnásobným meziročním růstem značky Vasky, který trvá už tři roky po sobě. Vyhodnocuje kampaně a řídí, jaké další kroky ve výkonnostním marketingu učinit, aby firma zdravě rostla a udržitelně fungovala.

Komentáře