Získavanie Instagram followerov: Organicky vs. platená reklama

14. 1. 2019Case studies

Je mnoho ciest, ako získať nových sledovateľov na Instagrame. Sám Instagram začal ponúkať propagáciu s jej automatickými nastaveniami, ktoré si vyklikáte priamo na Instagrame. Zisťovali sme za vás, koľko fanúšikov nám pribudlo v rámci týchto automatických nastavení, použití Business Managera a získavaní sledovateľov organickou cestou.

Upozorňujeme, že výsledky, ktoré sme nadobudli, sa môžu líšiť od vašich skúseností.

Účet, na ktorom sme získavali sledovateľov

Účet sa nazýva @slovenskobezfiltrov. Tento účet už mal predtým nejakú históriu, avšak bol už dlhšiu dobu neaktívny.

Počiatočný stav

Počet followerov: 1 331
Účet bol osobný, a preto sme ho prepli na businessový. Spätné dáta o príspevkoch a followeroch sme už však nezískali.

Pri každej propagácií sme využili rovnaký príspevok a použili sme rovnaký rozpočet. Kampane bežali 24 hodín a každá utratila 10€. Business Manager na rozdiel od propagácie cez aplikáciu Instagram neumožňuje domerať presný počet followerov získaný cez konkrétnu propagáciu.

Rozhodli sme sa preto každý test robiť zvlášť, počas testov nerobiť žiadne organické zásahy (nové príspevky, komentovanie, lajkovanie fotiek apod.) a porovnať počet followerov pred a po každom teste. Upozorňujeme však, že výsledky môžu byť týmto dôvodom skreslené.

Propagovaný príspevok

Test 1: Automatická propagácia na získavanie followerov vyklikaná priamo v aplikácií Instagramu

Takáto propagácia sa dá jednoducho nastaviť priamo na vašom business profile a Instagram ponúka automatické nastavenia. Tie spočívajú v tom, že Instagram nastaví kampaň na objective traffic a z propagovaného príspevku sa dá prekliknúť na váš profil s CTA “View Instagram Profile”. Instagram vám rovnako sám vytvorí automatické lookalike publikum, na ktoré cieli.

Objective: Traffic
Cielenie: 1% slovenský Lookalike – Instagram Automatic, demografia: Slovensko, 18-65 rokov, muži, ženy (automaticky vygenerované publikum Instagramom)
Dosah: 6 184
Impresie: 8 993
CPM: 1,11 €
Počet páči sa mi to: 491
Počet komentárov: 0
Počet nových followerov po teste: 19

Test 2: Business Manager kampaň s manuálnym nastavením

Pri 2. a 3. teste sme využili demografické údaje z analýz priamo na business profile, a vybrali sme preto užívateľov od 16-34 rokov.

Objective: Post Engagement
Cielenie: všetci s interakciou na profile @slovenskobezfiltrov za posledných 365 dní, 1% slovenský Lookalike všetkých s interakciou na profile @slovenskobezfiltrov za posledných 180 dní, demografia: Slovensko, 16-34 rokov, muži, ženy
Dosah: 3 558
Impresie: 4 396
CPM: 2,27 €
Počet páči sa mi to: 595
Počet komentárov: 0
Počet nových followerov po teste: 20

Test 3: Business Manager kampaň s manuálnym nastavením

Objective: Post Engagement
Cielenie: záujmy Fotografie a musí mať záujem aj o Slovensko, demografia: Slovensko, 16-34 rokov, muži, ženy
Dosah: 12 600
Impresie: 13 220
CPM: 0,76 €
Počet páči sa mi to: 948
Počet komentárov: 0
Počet nových followerov po teste: 32

Test 4: Organické získavanie followerov

Tento spôsob sa logicky domeriava najhoršie a výsledky nie sú presné. Organicky sme followerov získavali interakciami počas jedného dňa a porovnali sme počet followerov po 24 hodinách.

Spôsob: komentovanie a lajkovanie relevantných fotiek potencionálnych followerov, interakcia s followermi, prispievanie nových fotiek apod.
Počet nových followerov po teste: 63

Záver

Bohužiaľ ešte stále neexistuje kampaň s objective “Zbieranie followerov na Instagrame”. Preto kampane nemôžu byť perfektne zoptimalizované a výsledky sa veľmi ťažko domeriavajú. Snažili sme sa vám aspoň priblížiť možnosti získavania followerov a svojpomocne zanalyzovať, čo nám fungovalo najlepšie.

Po rekapitulácií môžeme povedať, že Facebook má naozaj pekne prepracované algoritmy pre publiká so záujmami a pri tomto teste sa nám tieto publiká naozaj osvedčili. Určite však musíme priznať, že zbieranie followerov na Instagrame je kontinuálna práca, ktorá z veľkej miery súvisí s organickou prácou, čo možno vidieť na teste č. 4, ktorý podľa našich výsledkov vyšiel ako najlepší.

Na konci testovania bol počet followerov na našom business profile @slovenskobezfiltrov 1 465. Posledný test už bude iba to, koľko followerov našemu profilu pribudne po prečítaní tohto článku.

Vášeň pre marketing ma priviala do Business Factory na pozíciu Facebook Ads Specialist. Klientom poskytujeme výkonnostný marketing, ktorý spravujeme pomocou našej platformy ROI Hunter. Tá nám zabezpečuje spoľahlivosť, kvalitu kampaní a neustále bytie o krok vpred, vďaka tomu, že sme oficiálnym Facebook marketingovým partnerom.

Komentáře