Facebook aktualizuje proces nastavení reklamních kampaní

23. 12. 2021Novinky

Facebook oznámil, že provede velké změny ve výpisech účelů reklam ve Správci reklam. Chce zjednodušit a zefektivnit proces nastavení kampaní a zaměřit se na prakticky nejdůležitější možnosti a nástroje.

Facebook přepracovává výběr účelů během vytváření nových kampaní. Přechází na model reklam řízených výsledky (ODAX), kde si inzerenti mohou vybrat navržené obchodní výsledky (například povědomí o značce, návštěvnost, projevený zájem, generování potenciálních zákazníků, instalace aplikace, prodeje) a rozhraní Správce reklam vás navede na optimální způsoby nastavení / vytvoření kampaně, abyste dosáhli požadovaného výsledku.

To v praxi znamená, že rozhraní Správce reklam dostane novou podobu. Vlevo vidíte současný proces nastavení a vpravo nový systém ODAX:

Zdroj: Facebook

Hlavním rozdílem je snížení počtu možností účelů z 11 na 6 a odklon od sekcí Povědomí, Zvažování a Konverze, aby bylo jasnější, co jednotlivé cíle vlastně představují a jak je lze použít.

Tyto segmenty jsou totiž nyní více sladěny se žargonem reklamního průmyslu, který běžný majitel malé a střední firmy pravděpodobně nezná. Díky nové podobě pro ně bude jednodušší vybrat vhodný účel a dosahovat lepších výsledků.

Zdroj: Facebook

Změny, které se dotknout především inzerentů využívajících kampaně Konverze, Zprávy a Zobrazení videa, bude Facebook postupně zavádět během roku 2022.

Facebook také upozorňuje všechny, kdo používají API pro reklamy, aby aktualizovali své procesy v souladu s touto změnou ještě předtím, než se projeví její dopady.

Podrobnosti se dozvíte na blogu Facebooku.

Jsem copywriterka a zakladatelka textového studia COPYBARA. Jako šéfredaktorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou o kus dál a případovky inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře