Facebook představil nový optimalizační cíl „Dosah“

13. 1. 2017Návody Novinky

V minulosti byla možnost optimalizace na dosah neboli reach skryta v optimalizačním cíli „Povědomí o značce“ (Brand Awareness). Tentokrát jej Facebook zpřístupnil zvlášť a vy jej tak můžete použít ve svých kampaních cíleně. Pojďme se na něj podívat blíže.

Co je nový cíl “Dosah”?

Je důležité si uvědomit základní rozdělení optimalizačních cílů u Facebooku:

  • Možnost v rámci „Aukce“, kde vstupujeme do aukce a dosahujeme požadovaných cílů za co nejmenší, avšak vysoutěženou cenu.
  • Možnost v rámci „Dosah a četnost“ (Reach & Freqency), kde dosahujeme cílů za fixní, námi zvolenou částku.

Cíl “Dosah” nyní najdeme v obou variantách.

snimek_obrazovky_2017-01-06_v_10-47-25
Jak nový optimalizační cíl funguje?

Nový cíl “Dosah” nám umožňuje optimalizovat kampaň na dosah v námi určeném časovém okně včetně možnosti kontrolovat frekvenci a nastavit takzvanou „Maximální četnost“ (Frequency Cap). To je číslo, které uvádí, kolikrát se danému uživateli maximálně zobrazí reklama za vybrané časové období. Cíl „Dosah“ v rámci “Dosah & Frekvence” také optimalizuje k co největšímu dosahu, zde však mají marketéři možnost nastavení ceny a útrata je tedy lépe odhadnutelná a kontrolovatelná.
snimek_obrazovky_2017-01-06_v_10-46-59
Ve výsledku není nový cíl něco až tak nového, jelikož v rámci „Povědomí o značce“ zde byl stále. Jeho samostatné představení jak v rámci „Aukce“, tak v rámci “Dosah a četnost“ nám možnosti zase rozšiřuje.

Kdy stojí za to nový cíl použít?

Facebook nové cíle tvoří vždy na základě dat, nakolik jsou pro inzerenty potřebné. V nedávné studii bylo zjištěno, že právě dosah je neopomenutelný pro růst konkrétních výstupů důležitých pro daný byznys. Jak jsem zmínil, při použití cíle „Dosah“ se Facebook snaží doručit reklamu co největšímu počtu unikátních uživatelů za časové rozmezí. Když si vezmeme jako příklad týden, Facebook doručí vaši reklamu co největšímu počtu unikátních uživatelů za týden a na konci týdne resetuje nastavení frekvence pro každého konkrétního uživatele. Jako druhou možnost optimalizace nabízí klasické „Imprese“, kdy je reklama doručena maximálnímu počtu uživatelů bez ohledu na cokoliv jiného.

snimek_obrazovky_2017-01-06_v_10-47-05

Q&A

Jaká je primární metrika pro “Dosah”? Imprese
Jaké reklamní formáty jsou podporovány nových cílem “Dosah”? Obrázek, Video, Link, Carousel, Canvas
Jaký dopad má optimalizace na “Dosah” v rámci “Dosah a četnost“? Facebook bude optimalizovat 100% směrem k nejefektivnějšímu dosahu, který bude dostupný v daný čas. Tato optimalizace je rozdílná od ostatních, které mixují efektivní dosah spolu s dalšími výkonnostními cíli. Jako výsledek můžete očekávat nižší CPM k oslovení stejného procenta audience oproti jiným cílům.

Jak na to?

  1. Běžte do správce reklam a vyberte optimalizační cíl “Dosah”.
  2. Pojmenujte kampaň a stiskněte “dále”.
  3. Vyberte si svou audience, cílení, rozvrh a umístění reklam. V základu jsou umístěny na instagramovém a facebookovém News Feedu.
  4. Nastavte optimalizaci pro doručování reklam. Optimalizace “dosah“ (doporučeno) ukáže vaši reklamu maximálnímu počtu lidí. Optimalizace “imprese” zobrazí vaši reklamu co nejčastěji (v tomto případě může stejný člověk vidět reklamu mnohokrát).
  5. Nastavte frekvenci, která stanovuje minimální počet dní, po které reklama nebude zobrazena stejnému člověku. Vaše reklamy poběží nonstop, můžete si však vybrat časový rozvrh, podle kterého je chcete spouštět.
  6. Nastavte částku, kterou jste ochotni zaplatit za 1 000 impresí, případně zvolte autobid.
  7. Vytvořte vlastní reklamy, vložte obrázky, textaci a call-to-action button.
  8. Stiskněte odeslat objednávku. Hotovo.
V Business Factory, která je Facebook Marketing Partnerem, pracuji na pozici Facebook Ads Specialist. Po letech strávených prací na vlastních projektech jsem zakotvil jako specialista na výkonnostní reklamu v Business Factory a na stránkách Newsfeedu se s vámi budu o své zkušenosti rád dělit!

Komentáře