Jak nastavit reklamy, aby vám přinesly co největší tržby?

21. 3. 2019Návody

Na Facebooku existuje mnoho možností, jak nastavit kampaně tak, aby vám přinesly co nejvíce tržeb. Podmínkou je však správná volba marketingového účelu, cílení, události optimalizace a celkového nastavení doručování kampaně. Přečtěte si pár rad, které vám pomohou vaše kampaně lépe nastavit, abyste z nich získali co nejvíce.

Otestujte optimalizaci doručování reklam na hodnotu

U marketingového účelu konverze můžete zvolit různé způsoby optimalizace doručování reklam, které výkon vašich reklam významně ovlivní. Většina inzerentů sáhne po osvědčené optimalizaci na konverze, nicméně doporučujeme otestovat i další možnosti, například optimalizaci na hodnotu.

Pokud vyberete tuto možnost, Facebook se nebude zaměřovat na dosažení co největšího počtu konverzí, ale na doručování reklam tak, aby z nich inzerent získal co největší tržby. Jinými slovy, algoritmus Facebooku bude reklamy doručovat těm uživatelů, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že přivedou e-shopu nejvyšší tržby. Předpokladem pro využití optimalizace na konverze i hodnotu je ale správné nastavení pixelu a událostí, které umožní reklamy spustit a optimalizovat.

Výběr optimalizace doručování reklam nastavíte na úrovni reklamní sady v sekci „Rozpočet a plán“ (Budget & Schedule). V menu poté vyberete jednu z možností:

Výběr optimalizace pro doručování reklam

Optimalizaci na konverzi a hodnotu jsme proti sobě otestovali a o výsledky se s vámi podělíme.

Test jsme nechali běžet 7 dní a veškerá nastavení kampaní kromě optimalizace jsme ponechali stejné. Před spuštěním testu jsme si stanovili dvě hypotézy:

  1. Kampaň s optimalizací doručování reklam na konverze dosáhne vyššího počtu konverzí než optimalizace na hodnotu.
  2. Kampaň s optimalizací doručování reklam na hodnotu dosáhne vyšší hodnoty ROAS.
Testování optimalizace doručování reklam (konverze vs hodnota)

Z tabulky můžete jednoduše vyčíst počet nákupů přiřazených k jednotlivým reklamním sadám. V případě optimalizace doručování reklam na konverze bylo dosaženo celkem 123 nákupů, zatímco u optimalizace na hodnotu jen 82. Tímto se potvrdila první hypotéza testu, kdy optimalizace na konverze přinesla o 41 konverzí více.

Potvrzení druhé hypotézy není tak jednoznačné jako v prvním případě. Optimalizace na hodnotu dosáhla ROAS ve výši 22,3, zatímco u optimalizace na konverzi bylo zaznamenáno ROAS ve výši 24,5. Rozdíl je nepatrný a k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy bylo potřeba provést ještě několik dalších testů.

Test jsme proto na stejném účtě realizovali několikrát a výsledky byly vždy velmi podobné. V jednom testu se ukázala optimalizace doručování reklam na konverze efektivnější, v druhém testu tomu bylo zase naopak (vyhodnoceno z pohledu PNO).

Vyzkoušejte také tyto dvě varianty proti sobě a uvidíte, do jaké míry se budou výsledky reklamních sad lišit.

Vytvořte si podobná a vlastní publika

V momentě, kdy máte na vašich stránkách bezchybně nastavený pixel společně s potřebnými událostmi, můžete jednoduše vytvářet vlastní publika. Jedním z publik, které byste určitě měli mít vytvořené a aktivně ho používat, je publikum založené na události nákup (popřípadě na děkovné stránce). Toto publikum můžete poté oslovit s nějakou speciální nabídkou. Kromě toho se vám takto vytvořené publikum bude hodit k vylučování, například při akvizičních kampaních.

Podobně jako vlastní publika využijte možnost tvorby podobných publik na základě konverzní události, například nákupu. Facebook při cílení na podobné publikum bude cílit na ty uživatele, kteří jsou svým chováním nejpodobnější zadanému zdroji a existuje u nich tak pravděpodobnost, že na vašem e-shopu nakoupí. O tvorbě podobných publik jsme již psali v tomto článku.

Využijte databázi svých zákazníků

Pokud máte k dispozici aktuální databázi svých zákazníků (například na základě věrnostního programu, klubové kartičky a jiné), můžete tato data do Facebooku (zašifrovaně) nahrát a cílit reklamou přímo na tyto zákazníky.

Typicky můžete svým zákazníkům skrz reklamu nabídnout produkty se slevou, speciální nabídkou či výhodou, jako je doprava zdarma nebo dárek k nákupu. Informace potřebné k tomu, abyste správně nahráli CRM data do Facebooku a dodržovali přitom veškeré podmínky a GDPR, si můžete přečíst v tomto oficiálním článku od Facebooku.

Pohrajte si s cílením u DPA

U dynamických reklam si můžete s cílením a nastavením velmi vyhrát. Ať už zvolíte jako konverzní událost nákup, vložení do košíku nebo jinou, otestujte různá časová rozmezí, například vložení do košíku za 1 den, 2-4 dny a podobně.

U dynamických reklam nezapomeňte vylučovat publika, jinak budete cílit na uživatele, kteří u vás již nakoupili. Podle charakteru vašeho e-shopu si jednoduše odvoďte, jak dlouho dává smysl vylučovat uživatele, kteří u vás nakoupili.

TIP: U zboží, které často kupujeme (například oblečení, kosmetika), se zpravidla vyplatí vylučovat kratší časový úsek než v případě zboží či služeb s delším nákupním rozhodovacím procesem (například nábytek, auto).

Kromě vyloučení uživatelů, kteří již u vás nakoupili, doporučujeme vyloučit i uživatele, kteří strávili na vašem e-shopu například jenom 10 sekund. U těchto uživatelů se dá očekávat, že o vaše produkty nemají takový zájem, a je tedy zbytečné na ně vynakládat rozpočet.

Vyzkoušejte ve vašich kampaních výše zmíněné body a podělte se s námi o jejich výsledky. Myslete vždy na to, že jenom testováním zjistíte, jestli existuje i jiné nastavení reklam, které přinese vašemu e-shopu více tržeb.

V brněnské pobočce Business Factory pracuji na pozici Facebook Ads Specialist. Pro klienty vytvářím strategie, navrhuji celkový koncept kampaní a starám se o optimalizaci reklam. Ráda se učím novým věcem a rozšiřuji si odborné znalosti i v ostatních oblastech online marketingu.

Komentáře