Meta ukazuje, jak se vyvíjí její algoritmy a jak využívá AI

20. 7. 2023Novinky

Meta zveřejnila nový přehled o tom, jak fungují různé algoritmy feedu a jak využívá pokročilé systémy umělé inteligence, které pomáhají přiřadit správný obsah k uživatelům, kteří o něj mají zájem. Tyto informace vám mohou pomoci s plánováním obsahu a oslovováním publika na Facebooku a Instagramu.

Meta průběžně sdílí přehledy svých algoritmů, aby vysvětlila, proč lidé ve svém feedu vidí to, co vidí (například zde pro Instagram). Fungování algoritmů se ale neustále mění, proto Meta vydala aktuální informace o tom, které aspekty zohledňuje nyní.

Základní aspekty

V současnosti to funguje tak, že systémy AI Mety předpovídají, jak hodnotný může být pro uživatele daný obsah. Například sdílení příspěvku je častým ukazatelem toho, že vás daný příspěvek zaujal, a je tedy pravděpodobné, že ho budete také sdílet. Na základě těchto predikcí vám bude Meta takový obsah zobrazovat dříve.

To ale samo o sobě nestačí. Aby se Meta co nejvíce přiblížila správnému obsahu, používá kombinaci nejrůznějších predikcí, včetně těch, které jsou založené na chování a zpětné vazbě uživatelů.

Nově tak zohledňuje tyto základní aspekty:

  • odkud příspěvek pochází – jak často se uživatel s profilem nebo osobou stýká,
  • kdy byl příspěvek zveřejněn – čas zveřejnění a počáteční reakce na příspěvek,
  • jaká je pravděpodobnost, že vyvolá zapojení – systém se snaží co nejlépe opřít o specifické chování jednotlivých uživatelů, včetně pravděpodobnosti komentování nebo sdílení.

Začlenění umělé inteligence pomáhá Metě zdvojnásobit tyto základní prvky, které v ideálním případě optimalizují uživatelský zážitek pro každého jednotlivce, a to v reálném čase.

Systémové karty

Aby Meta poskytla ještě větší vhled do toho, jak se na hodnocení obsahu podílejí různé prvky jejích systémů, vydala novou sadu 22 systémových karet.

Zdroj: Meta

Každá karta nabízí obecný přehled o tom, jak v dané oblasti fungují algoritmy. Díky tomu lépe pochopíte, co ovlivňuje to, co uživatelé na Facebooku a Instagramu vidí, a jak se určuje dosah vašeho obsahu. K dispozici tak máte přehledný a užitečný zdroj informací.

Zdroj: Meta

Hodnocení příspěvků pomocí AI

Meta také nastínila, jak konkrétně využívá umělou inteligenci v procesu hodnocení příspěvků. Vylepšené systematické porozumění obsahu dokáže nyní sémantický význam obsahu interpretovat napříč různými modalitami, jako je obrázek, text, zvuk nebo video. Tyto produkční modely jsou schopny vizuálně rozpoznávat, detekovat objekty, extrahovat text a rozpoznávat zvuk. Díky tomu mohou provádět specifičtější aplikační úlohy, jako je klasifikace témat či žánrů, predikce hashtagů, porovnávání podobnosti a seskupování.

Jinými slovy – systémy Mety stále více chápou, co je prezentováno v každém prvku vašich příspěvků, včetně objektů v obrázcích a videích, a díky tomu uživatelům lépe zobrazují relevantní obsah na základě jejich zájmů.

Více se o této oblasti dozvíte zde.

Kontrola obsahu

Meta také zavádí nové možnosti kontroly obsahu na Facebooku a Instagramu, kde bude možné do větší míry ovlivňovat obsah, který se vám v jednotlivých aplikacích zobrazuje. Vytvořila k tomu nová centralizovaná místa, kde si můžete ovládací prvky přizpůsobit. K předvolbám kanálu příspěvků na Facebooku a do centra kontroly navrhovaného obsahu na Instagramu se dostanete prostřednictvím nabídky se třemi tečkami u příspěvků a také skrze Nastavení.

Meta se také snaží poskytnout více informací prostřednictvím aktualizovaného nástroje Proč vidíte tento příspěvek v Reels na Facebooku a Instagramu. V něm se dozvíte více o tom, jak vaše předchozí aktivita ovlivnila zobrazení daného videa.

Zdroj: Meta

A nakonec Meta přidává nové indikátory zájmu v Instagram Reels, pomocí kterých můžete systému sdělit, že vás příspěvek zajímá a chcete vidět více tohoto typu obsahu. Jedná se o přímější prvek než Like a opak prvku Nemám zájem, který Meta spustila už v roce 2021.

Více se o možnostech ovlivnění toho, co na Instagramu vidíte, dozvíte zde.

Zdroj: Meta

Z marketingového hlediska se vyplatí vědět, kterým prvkům přikládá Meta v daném okamžiku větší váhu. Pokud chcete zjistit podrobnosti o tom, jak systémy Mety momentálně fungují, podívejte se na blog Mety.

Jsem copywriterka a zakladatelka textového studia COPYBARA. Jako šéfredaktorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou o kus dál a případovky inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře