Studie: Palec ovládá vše

10. 11. 2015Novinky

Dnes vychází nová studie od našich datových Insights expertů z Facebook IQ pod názvem Palec ovládá vše (The Thumb Is In Charge). Dočtete se v ní o nástupu mobilních zařízení – a jejich ovládání palcem – jako rozhodujícím kanálu pro úspěch vašich marketingových aktivit.

Přiblížím vám pár myšlenek ze studie, které mě zaujaly:

Mobil rychle mění všechno, na co jsme zvyklí, včetně nákupního chování a rozhodování lidí. Až 258 milionů lidí v USA dnes používá mobilní zařízení a denně na něm tráví v průměru 174 minut. Vše, co děláme, je proto nutné designovat pro palec, protože palec zkrátka ovládá všechno.

E-commerce se mění na m-commerce. Již 3 z 10 online nákupů dnes probíhá na mobilu. A bezmála 45 % všech nákupních cest obsahuje mobil, u tzv. Millenials je to až 57 %.

Je snadné spadnout do pasti mediálních zařízení a kanálů, kterými k nim lidé přistupují. Ale zařízení nejsou důležitá. Důležití jsou lidé, kteří se o nákupu rozhodují, bez ohledu na zařízení, na kterém se toto rozhodování odehrává.

mtl_blog1_graphic1

V mobilních nákupech zatím vede mobilní web (až 58 % objemu všech mobilních nákupů) nad nativními mobilními aplikacemi (zhruba 42 % objemu mobilních nákupů). Více transakcí se ovšem odehrává právě v mobilních aplikacích, zejména u těch, kteří často nakupují prostřednictvím mobilu. Z toho plyne, že v aplikacích zatím probíhá více nákupů, které jsou ale menší. Tady předpokládám, že v nejbližší době vliv nativních mobilních aplikací poroste a mobile apps předběhnou mobile web i co do revenue. V současnosti volba mezi mobilním webem a mobilní aplikací závisí na tom, co je vaším cílem: při akvizičních cílech volte mobilní web, při navyšování frekvence nákupů a budování loajality radši vyberte nativní aplikaci.

V nejbližších 5 až 10 letech budeme všichni nakupovat na mobilu. Jste na to připraveni? Jakou máte strategii pro mobilní marketing?

Kompletní studie The Thumb Is In Charge je zdarma ke stažení na stránce Facebook IQ.

Od ledna 2016 jsem Sales Hunter v ROI Hunter. Ex-Facebooker: od června 2013 do prosince 2015 jsem pracoval ve Facebook Dublin jako Client Partner, Czech. Teď jsem v Praze. Chcete dělat Facebook Ads pořádně? Zde se dozvíte jak. Jo a pište nám feedback, tento server je pro vás.

Komentáře