Facebook připravuje další změny v měření a cílení reklam

3. 11. 2021Novinky

Facebook představil nejnovější řadu řešení, která mají kompenzovat ztráty dat a umožnit optimalizaci výkonu reklamy pomocí lepšího odhadu a dalších nástrojů. Změny jsou spíše technického rázu a většina z nich je zaměřena na inzerenty s většími výdaji.

Nový reporting

V první řadě se Facebook snaží zlepšit reporting kampaní prostřednictvím souhrnného měření událostí, což v ideálním případě umožní jasněji určit, které reklamy jsou zodpovědné za konverze.

Ve výchozím nastavení povolil Facebook pro nově vytvoření kampaně, které používají webové události, atribuci zobrazení. Díky tomu uvidíte typy uživatelů, kteří mohou vidět reklamu na Facebooku a později provést konverzi, aniž by na reklamu klikli.

Tato atribuce uvádí také více souvislostí o činnosti uživatele ve spojitosti s reklamou v delším časovém horizontu. Díky tomu získáte více možností, jak sledovat odezvu na reklamu v různých formách, a to i v případě, že je sledování v některých aplikacích vypnuto.

Zohlednění konverzí

Facebook dále rozšiřuje souhrnné měření událostí tak, aby zohledňovalo konverze ze všech webových stránek, které jsou s vámi spojeny a na které probíhá automatické přesměrování. Potěší to tak zejména inzerenty, kteří webové stránky nejvyšší úrovně nevlastní, ale jejich reklamy na ně směřují.

Pro lepší představu to v praxi znamená, že máte spuštěnou reklamu, která vede na partnerskou platformu. Doteď jste žádný report o vaší kampani obdržet nemohli, protože jste nebyli vlastníky dané stránky. Díky nové aktualizaci už ale data týkající se vaší vlastní kampaně získat můžete.

Tím se opět rozšíří množství dat, ze kterých může Facebook čerpat informace. I když tedy uživatelé v některých aplikacích vypnou sledování, může Facebook tyto informace získat z jiných zdrojů.

Souhrnné měření událostí pro aplikace

Facebook také zavádí souhrnné měření událostí pro aplikace, které vám umožní využívat možnosti optimalizace kampaní, jako je optimalizace na konverze nebo optimalizace pro hodnotu, k přesměrování uživatelů v aplikaci a dosažení obchodních výsledků.

To znamená, že například s optimalizací na konverze bude Facebook reklamy doručovat lidem, u kterých je největší pravděpodobnost, že při zobrazení produktu z vašeho katalogu podniknou nějakou akci.

Nový private lift

Facebook také pracuje na nové možnosti modelování Private Lift, který bude měřit výkonnost reklamních kampaní pomocí agregovaných dat a umožní Facebooku odhadovat výdaje jako výsledek reklamních kampaní, aniž by porušil předpisy o ochraně osobních údajů.

Potenciál nástrojů

A nakonec chce Facebook lépe demonstrovat, jakou hodnotu mají různé reklamní nástroje. Pomocí nich totiž může inzerentům poskytnout větší možnosti, jak kumulovat obchodní výsledky, které přináší jejich marketingové aktivity na platformě.

Už v říjnu například začal zavádět nástroj pro A/B testování organických příspěvků, který umožňuje porovnat až čtyři kombinace fotek, textu a odkazů.

Celá myšlenka tkví v tom, že i když nejsou k dispozici konkrétní údaje o uživatelích, může Facebook využít svůj celkový přehled, který má, a nabídnout tak inzerentům vhodné možnosti pro optimalizaci výkonu reklam.

Podrobnosti o aktualizacích se dočtete na blogu Facebooku.

Jsem copywriterka a zakladatelka textového studia COPYBARA. Jako šéfredaktorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou o kus dál a případovky inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře