Neuromarketingová studie na téma priming

15. 12. 2015Novinky z Facebooku

Facebook v září zadal neuromarketingové společnosti Neuro-Insight zajímavé zadání. Dostala za úkol srovnat, jaký vliv má „priming“ sdělení na Facebooku na výsledek TV kampaně.

Celkem 100 dobrovolníků napojených na EEG bylo rozděleno na dvě skupiny. První sledovala video reklamy nejdříve v News Feedu na Facebooku, potom v televizi. Druhá skupina viděla ty stejné reklamy pouze v televizi.

Jednalo se o mix reklam z vertikál Automotive, Entertainment a Tech/Telco. Měřila se mozková aktivita u obou testovaných skupin a zkoumaly se reakce mozku na pozitivní a negativní emoce vyvolané reklamou. Zkoumané metriky byly Engagement, Emotional Intensity a Memory Encoding. Závěr: Ve všech zkoumaných metrikách byla aktivita mozku a reakce na reklamy vyšší v první skupině.

Druhá část výzkumu se zabývala srovnáním původních televizních reklam (beze změny) nasazených na Facebooku a reklam optimalizovaných přímo pro Facebook. Ty měly ve srovnání s klasickými TV spoty kratší stopáž a branding viditelný dříve. Závěr: Reklamy optimalizované pro Facebook přinesly silnější asociace se značkou, zejména v metrice Memory Encoding.

Jaké závěry lze z této studie vyvodit pro marketéry?

  1. Strategie s cross-channel a multi-screen prvky mají pozitivní vliv na výsledek kampaně.
  2. Pokud je jedním z využitých kanálů mobil, jak již Facebook zkoumal dříve, vliv kampaně je rovněž silnější.
  3. Při tvorbě kampaně je lepší optimalizovat video ads pro Facebook, než pouze pouštět na Facebooku reklamy připravené původně pro televizi.

Kompletní článek i odkaz na studii najdete na Facebook IQ.

Od ledna 2016 jsem Sales Hunter v ROI Hunter. Ex-Facebooker: od června 2013 do prosince 2015 jsem pracoval ve Facebook Dublin jako Client Partner, Czech. Teď jsem v Praze. Chcete dělat Facebook Ads pořádně? Zde se dozvíte jak. Jo a pište nám feedback, tento server je pro vás.

Komentáře