Kariérní kampaň Invia: Snížili jsme náklady na nábor zaměstnance o 25 %

16. 9. 2019Case studies

Najít nové zaměstnance není v dnešní době s nízkou nezaměstnaností snadné. A když se k tomu mimo jiné přidá požadavek na získání prodejců do call centra, úkol se stává ještě obtížnějším.

Náš dlouhodobý klient Invia nás v Business Factory oslovil na začátku května 2019 s prosbou o pomoc s náborem zaměstnanců. Z Invie nabízeli volná pracovní místa do různých oddělení, zájem měli ale především o kandidáty na prodejní pozice s jediným možným nástupem 10. června 2019. Jednalo se o práci na HPP i DPP do kamenných poboček v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové.

Hlavním cílem kampaně bylo pomoct HR oddělení najít vhodné kandidáty s vynaložením co nejmenších nákladů na získání jednoho zaměstnance. Vhodné uchazeče jsme chtěli oslovit na mobilním zařízení, bez nutnosti zasílat CV. Kvůli pevnému datu nástupu 10. června u prodejních pozic byl termín kampaně šibeniční.

Naše řešení – netradiční formát

Invia má k dispozici dynamický produktový katalog napojený na databázi volných pracovních pozic. V první fázi jsme tedy spustili DPA reklamy, které se ovšem ukázaly jako drahé řešení. Cena za vyplnění dotazníku byla dvakrát vyšší, než klient požadoval.

Na prodej zájezdů se v minulosti velmi osvědčil reklamní formát Lead Ads, proto jsme se v druhé fázi rozhodli, že tento formát vyzkoušíme i v této kariérní kampani. Získávání kontaktních údajů pomocí Lead Ads je zatím stále málo využívaným způsobem inzerce. Přitom jeho velkou výhodou je, že lidé vyplňují dotazník přímo v prostředí Facebooku. Základní kontaktní údaje (e-mail, telefon, jméno) se předvyplní samy a uživatel během pár kliknutí jednoduše odešle formulář.

Lead Ads – podoba formuláře

Vytvořili jsme stručný a výstižný formulář, jehož vyplnění uživatelům nezabralo více než 15 sekund. Uchazečům o zaměstnání jsme nechali dost volnou ruku ve vyplňování a požadovali jsme zodpovězení pouhých tří otázek z rozbalovacího menu:

  • V jakém oddělení byste chtěli pracovat?
  • Ve kterém městě byste chtěli pracovat?
  • Jaký typ úvazku vás zajímá?

Tyto tři otázky jsme vybrali záměrně, protože korespondovaly s filtry na kariérním webu Invia.

Po zodpovězení všech otázek se uchazeč dostal na mezistránku, která obsahovala údaje o zpracování osobních údajů, po jejich odsouhlasení se formulář se všemi vyplněnými údaji odeslal. Uchazeči se poté zobrazila děkovná (konverzní) stránka spolu s odkazem na kariérní stránku s informací, že ho HR tým Invia bude brzy kontaktovat.

Nastavení kampaně

Na základě doporučení Facebooku jsme zvolili široké cílení bez omezení na zájmy či demografické požadavky, jako je například nejvyšší dosažené vzdělání. Reklama cílila na muže a ženy mezi 20–50 lety v oblastech, kde byly pracovní nabídky. Vylučovali jsme pouze ty, kteří již Lead Ads formulář vyplnili. Důvodem takto širokého cílení byla snaha oslovit co největší počet lidí za velmi krátké období 2 týdnů.

Zvolené umístění reklamy rovněž korespondovalo s doporučením Facebooku, tedy automatické umístění. Důležité je ovšem zmínit, že formát Lead Ads funguje pouze na mobilních zařízeních.

U tohoto formátu reklam existuje pouze jedna možnost, a to optimalizace na Leads. Požadovaná cena za lead nastavena nebyla. Facebook tak měl za úkol najít za nejnižší cenu uživatele, kteří s největší pravděpodobností formulář vyplní.

Kreativu a text jsme zvolili pouze jednu. K otestování jsem ale využili dva titulky:

  • Vyplňte krátký dotazník a my se vám ozveme.
  • Ozvěte se. Životopis potřebovat nebudete.

Zajímavé je, že ve split testu s velkou převahou zvítězil text, ve kterém vyzýváme uživatele, aby se nám ozvali sami, bez požadavku poskytnutí životopisu. Když jsme je vyzývali k tomu, aby vyplnili dotazník s tím, že se jim ozveme my, bylo CTR 4,5x menší než u předchozího titulku.

Požadavek klienta byl, aby se odpovědi z formulářů posílaly na e-mail HR oddělení. Toto se podařilo a celý proces jsme plně zautomatizovali.

Výsledky kampaně

Kampaň běžela pouze 14 dní, tedy od 27. 5. do 9. 6. 2019. Protože se jednalo o první pilotní HR kampaň tohoto formátu, alokovali jsme na ni jen malý zlomek běžného měsíčního rozpočtu. Během tohoto krátkého období se nám podařilo nasbírat celkem 144 leadů s velmi nízkým CPL 1,02 EUR.

Celkem 99 % vyplněných odpovědí jsme získali z umístění ve Facebook feedu na mobilních zařízeních (67 % Android, 33 % iOS), 1 % přišlo z umístění In-Stream Video. I přesto, že jsme cílili na obě pohlaví, 78 % odpovědí přišlo od žen a jen 22 % od mužů.

Konečný výsledek? Z těchto 144 vyplněných odpovědí jsme získali 56 žádostí na prodejní pozice, o které měla Invia největší zájem. Na pohovor bylo pozváno 10 lidí a z toho dva uchazeči uspěli a již v cestovní agentuře pracují na HPP.

Vyplatila se nám kampaň?

Ano. I přes nízký rozpočet a krátkou délku trvání kampaně byly náklady na nábor jednoho zaměstnance o 25 % nižší než částka, kterou musí Invia běžně vynaložit na získání nového zaměstnance přes pracovní portály. Pomocí Lead Ads kampaně jsme byli schopni oslovit 28 440 uživatelů a nabídnout jim mnoho volných pozic v rámci jedné reklamy, což většina kariérních portálů neumožňuje.

Co se povedlo

  • 39 % odpovědí se týkalo prodejních pozic, o které nám šlo především. Do nejhůře personálně obsazovaného oddělení jsme za minimální náklady našli dva nové zaměstnance.
  • Bohatá databáze kandidátů může skvěle posloužit do budoucna v případě, že Invia otevře nové pracovní příležitosti.
  • Díky automatizaci celého procesu jsme ušetřili čas HR oddělení. Každé ráno měli vše připravené v e-mailové schránce.

Co se nepovedlo

  • Pozdější spuštění kampaně, která kvůli tomu běžela pouze 14 dní. Při delším období bychom mohli reklamu lépe optimalizovat k ještě lepším výsledkům.
  • Konkrétní a velmi brzký termín nástupu značně ovlivnil počet uchazečů.

Pokračování kampaně v budoucnu

Vzhledem k tomu, že klient vidí v tomto typu reklamy potenciál, rád by ji na podzim zopakoval s několika úpravami, které by vedly ještě k lepším výsledkům.

Také jste už vyzkoušeli Lead Ads pro nábor nových zaměstnanců? Podělte se s námi s vašimi zkušenostmi do komentářů.

Jsem specialistka na výkonnostní reklamu na Facebooku v Business Factory. V momentě, kdy jsem přičichla k vůni digitálního marketingu, bylo rozhodnuto. Již několik let pomáhám firmám uspět ve složitém světě online reklamy. Z nudných reportů společně vytáhneme informace, díky kterým optimalizujeme reklamy k ještě lepším výsledkům.

Komentáře