Ako spraviť úspešnú B2B kampaň na Facebooku

25. 1. 2018Návody

Je všeobecne známe, že Facebook je mocný nástroj pri tvorbe B2C kampaní, nakoľko už dnes dokážeme disponovať veľmi presnými publikami. Je však možné vytvoriť silne konverzné publiká, ak nepredávame konečnému spotrebiteľovi, ale firmám? Poďme sa na tento problém pozrieť bližšie.

Business Factory sme sa nedávno veľmi úspešne popasovali s kampaňou, ktorej cieľové publikum okrem konkrétnej pracovnej pozície nemalo nič spoločné. Môže sa zdať, že sú to dostatočné informácie pri tvorbe cieľového publika, no prax je celkom odlišná a skúsenosti napovedajú, že podobné publiká bývajú často neefektívne.

Nakoniec, položme si otázku – koľko ľudí reálne uverejňuje svoju pracovnú pozíciu na Facebook a aké percento z týchto ľudí by bolo skutočne relevantné publikum, nakoľko rovnaká pracovná pozícia môže zahŕňať množstvo odlišných odvetví?

Cieľom kampane, ktorej sme čelili, bolo získať vysoko relevantné leady v podobe kontaktov na finančných riaditeľov a ďalších top manažérov veľkých firiem, ktorí rozhodujú o zadávaní konkrétnych veľkých zákaziek. Pokúsime sa vám priblížiť, akých princípov bolo potrebné sa držať pri zbieraní týchto kontaktov.

Ponúknite vysokú protihodnotu

Ak chcete získať dáta o užívateľoch, na ktorých budete cieliť vaše B2B kampane, musíte v prvom rade zistiť spoločnú vec, ktorú by toto publikum ocenilo. Pri tomto bode je potrebné sa hlbšie zamyslieť.

Sú ľudia z vášho cieľového publika marketéri, finanční analytici, právnici alebo vysoko postavení manažéri? Čo spája jednotlivé pracovné pozície a čo by týmto ľuďom uľahčilo ich prácu? Môže to byť analýza marketingových procesov, vami zhotovené porovnanie hospodárskych výsledkov firiem z vášho odvetvia z viacerých krajín či unikátne odborné materiály pre tvorbu špecifických zmlúv? Kreativite sa medze nekladú, no dbajte na to, aby obsah ponúkanej protihodnoty bol unikátny, vysoko kvalitný a relevantný pre vašu cieľovú skupinu.

Vylučujte publiká

Ak ste vymysleli výbornú pridanú hodnotu, ktorú chcete reklamovať za účelom tvorby relevantného publika, je potrebné sa zamyslieť, či existuje aj iné publikum, ktoré by vašu protihodnotu ocenilo, no pre vás by nemalo žiaden prínos. Môžu to byť napr. študenti vysokých škôl. Tých potom pri tvorbe reklám stačí vylúčiť, resp. obmedziť publikum vekom.

Využívajte lookalike publiká

Pokiaľ už máte databázu súčasných alebo minulých klientov, veľmi dobre môžu poslúžiť 1% lookalike publiká. Tie vytvárajte taktiež z publík, ktoré ste zozbierali vďaka bodom vyššie.

Dobrovoľný súhlas

Pokiaľ robíte B2B kampane, pri ktorej očakávate, že kontakty, ktoré získate, prejavia o vašu prácu záujem, je nevyhnutné, aby si užívatelia boli vedomí toho, že vám svoj kontakt zanechávajú. Pri takýchto kampaniach odporúčame využiť marketingový cieľ Lead Generation, ktorý umožňuje zbierať kontakty priamo na Facebooku.

Nie vždy je cena za klik rozhodujúca

Podobné kampane sa častokrát vyznačujú vysokou cenou za preklik. Nemusí to ale nutne znamenať niečo negatívne a naopak pokiaľ bude vaše publikum relevantné, cena za lead môže byť niekoľkonásobne nižšia ako pri iných kampaniach. Namiesto ceny za klik preto odporúčame pozerať sa najmä celkový výsledok – počet zozbieraných emailov či relevantnosť publika, vďaka čomu sa vám investícia vráti v podobe nových objednávok.

Prajeme veľa šťastia pri vašich B2B kampaniach.

Vášeň pre marketing ma priviala do Business Factory na pozíciu Facebook Ads Specialist. Klientom poskytujeme výkonnostný marketing, ktorý spravujeme pomocou našej platformy ROI Hunter. Tá nám zabezpečuje spoľahlivosť, kvalitu kampaní a neustále bytie o krok vpred, vďaka tomu, že sme oficiálnym Facebook marketingovým partnerom.

Komentáře