Facebook umožní označit nedůvěryhodné odkazy

16. 12. 2016Novinky

Facebook včera oznámil, že umožní lidem označovat příspěvky, které odkazují na nedůvěryhodné zdroje, a uvedl sadu nástrojů, které umožní omezit dosah a vliv dezinformačních zdrojů obsahu. Ve světle nedávných událostí jde o důležitý krok ve vývoji Facebooku.

Je nutné si uvědomit, a jak Mark, tak Chris Cox na to ve svých updatech upozorňují, že Facebook se nikdy nebude stavět do role „arbitra pravdy“. To by bylo v přímém rozporu s misí Facebooku „Make the world more open and connected“, protože hlavním posláním Facebooku je dát všem lidem hlas a možnost svobodně sdílet informace.

Nové výzvy, více zodpovědnosti

Přestože je Facebook primárně technologickou společností, Mark a vedení Facebooku si velmi dobře uvědomují, že nelze být pouze technologií, přes kterou je možné nechat procházet jakékoliv informace. Facebook si dává za cíl mít co největší pozitivní vliv na svět a to přináší nové výzvy a velkou zodpovědnost. Jde o nový typ zodpovědnosti, který přinesl až nástup současných technologií.

Informace historicky vyhledávali, tvořili, publikovali či jinak lidem přinášeli profesionálové jako novináři, investigativní reportéři, moderátoři televizních stanic a jejich zpravodajské týmy. Součástí této profese byly etické principy, kterými se tito lidé měli povinnost řídit. Současně jsou lidé v těchto profesích typicky schopni kritického myšlení a drafty svých článků či materiál k svým reportážím ověřují u několika zdrojů a zveřejňují pouze fakty podložené a ověřené informace.

Spolu s nástupem Youtuberů a i díky Facebooku však vznikla v posledních deseti letech nová generace vlivných distributorů obsahu. Poprvé v historii může zajímavou informaci přinést velkému počtu svých sledujících opravdu kdokoliv. To vytváří nové výzvy, protože ne každý bude mít nutně čiré úmysly pouze sdílet zajímavý obsah, případně sdílet svůj názor.

Hoax a další

Možná někdo publikuje bombasticky znějící, ale faktům přímo odporující titulky proto, aby na svůj web přilákal „traffic“, který následně zpeněží reklamou umístěnou všude kolem svého obsahu. Této praktice se říká „click-baiting“ a Facebook již dříve omezil možnost podpořit placenou reklamou a zvýšit dosah článků, které pokládal za click-bait (volně přeloženo jako návnadu na kliknutí).

Facebook dává lidem nově možnost označit článek jako hoax, tedy výmysl či fake news (falešnou zprávu). Pokud takto učiní větší množství lidí či pokud článek bude sdílet více lidí pouze po přečtení titulku, než těch, co se proklikli a článek si celý i přečetli, Facebook tím získává signály, že se může jednat o nedůvěryhodný obsah a předává článek k ověření faktů třetí straně.

sharing-disputed-story1

Třetí strana následně provede fact-checking a pokud zjistí, že článek odporuje faktům, šíří lži či propagandu, zdroj zvěřejnění tohoto článku označí za nedůvěryhodný a všechna sdílení článku z tohoto zdroje budou přímo v News Feedu Facebooku označena výstražným symbolem. Prokliknutí na tento článek i sdílení tohoto článku bude pořád možné, avšak nyní mu již bude předcházet důrazné upozornění, že jde o obsah „Disputed by 3rd party“ (volně „Zpochybněn třetí stranou“). Navíc takto označený obsah nebude možné podpořit reklamou a Facebook omezí i jeho organický dosah přímo úpravou algoritmu News Feedu.

disputed-story1

Myslím si, že tyto omezující mechanismy budou fungovat tím líp, čím kritičtější bude obsah, který konzumuje komunita lidí na Facebooku. Je tedy na nás všech nenechat se zmanipulovat nepravdivými informacemi a důsledně označovat obsah, u kterého shledáme jakékoliv pochybnosti o faktech, kterými je podložený. Více se o tom rozepsal ve svém blogu Jeff Jarvis.

A pokud si chcete ověřit pravdivost a důvěryhodnost tohoto článku, zde uvádím zdroje, ze kterých jsem vycházel:

Od ledna 2016 jsem Sales Hunter v ROI Hunter. Ex-Facebooker: od června 2013 do prosince 2015 jsem pracoval ve Facebook Dublin jako Client Partner, Czech. Teď jsem v Praze. Chcete dělat Facebook Ads pořádně? Zde se dozvíte jak. Jo a pište nám feedback, tento server je pro vás.

Komentáře