Facebook bude globálně zavádět nové všeobecné podmínky

15. 5. 2019Novinky z Facebooku

Facebook na popud zákonodárců EU a spotřebitelských orgánů zavede do konce června 2019 nové všeobecné podmínky. Cílem je lépe informovat uživatele, jak Facebook funguje, jaká data shromažďuje a jak je využívá.

Evropská komise a spotřebitelské orgány od Facebooku žádají větší transparentnost a jasně definované podmínky používání služby. Ve složitém právnickém textu se běžný spotřebitel ztrácí a komise si pro uživatele přeje srozumitelný jazyk, který objasní:

  • jak Facebook využívá data uživatelů,
  • které služby, jež Facebook prodává třetím stranám, jsou založené na sběru osobních dat,
  • jak spotřebitelé mohou uzavřít své účty,
  • z jakých důvodů může být jejich účet zakázán.

Facebook by měl dále zřetelně informovat o tom, jak služby financuje a jaké jeho příjmy vyplývají z používání osobních údajů. Součástí podmínek bude i text, který vysvětlí, že Facebook neúčtuje běžným uživatelům žádné poplatky a že jeho obchodní model spoléhá na prodej reklamy, pro jejíž cílení jsou ale zásadní údaje o uživatelích.

Dojde i k úpravě politiky odpovědnosti nebo užívání a uchovávání již vymazaného obsahu uživatelů. Ten bude možné ukládat jen v konkrétních případech po dobu nejvýše 90 dnů.

Aby zavedení nových podmínek mělo efekt, každý uživatel by si měl celý dokument opravdu přečíst před tím, než nové znění podmínek odsouhlasí. Je obecně známo, že převážná část spotřebitelů zaškrtne políčko souhlasím, aniž by si přečetli podmínky.

Nové smluvní podmínky budou platné celosvětově.

Svět technologií a online marketingu je pro mě velkou vášní. V minulosti jsem působila po dobu několika let na akademické půdě jako vyučující na katedrách marketingu a hotelového managementu. V současné době spolupracuji s různými experty jako konzultant v oblasti online marketingu na mezinárodní úrovni mezi Švýcarskem, Itálií a Českou republikou. Specializuji se na e-commerce, sociální média a tvorbu webových stránek. Ve volném čase mě potkáte v přírodě ponořenou do krás tří disciplín triatlonu. Na Newsfeed.cz se s Vámi budu dělit o aktuální novinky z rozmanitého světa sociálních médií.

Komentáře