Instagram testuje nové nástroje sledování času a využití aplikace

28. 5. 2018Novinky z Facebooku

Cílem obou novinek je poskytnout uživatelům více informací o tom, jak tráví v prostředí Instagramu svůj čas. Dále by měly pomoci porozumět tomu, jak se uživatelé v aplikaci chovají, a snížit tak neproduktivní využití.

Na konci loňského roku Facebook zveřejnil negativní dopady pasivního procházení sociálních sítí. Z tohoto důvodu se začal zabývat vylepšeními, které by těmto negativním dopadům zamezily. Nové funkce by měly zvýšit duševní pohodu a snížit především syndrom FOMO (Fear Of Missing Out = strach ze zmeškání). První kroky už Facebook podnikl na své platformě, kde algoritmus začal upřednostňovat interakci mezi uživateli. Další kroky zavádí na Instagramu.

Usage Insights, první z testovaných nástrojů na Instagramu, má ukázat, kolik času tráví daný uživatel na sociální síti. Ještě není jasné, zda se bude jednat o celkový čas strávený v aplikaci nebo o výsledky za kratší časové období (například jednoho dne, měsíce či roku). Data mají poskytnout více informací o tom, jak uživatelé nakládají se svým časem. Tyto funkce mohou také pomoci rodičům sledovat, kolik času tráví jejich děti na Instagramu.

Další testovanou funkcí Instagramu je nové oznámení, které bude uživatele informovat o tom, jaký nový obsah zveřejnily účty, které sledují, jaký obsah již viděli a jaký promeškali. Tento nástroj by měl pomoci omezit pasivní rolování.

Facebook chce zvýšit sociální interakci uživatelů na všech svých platformách včetně Instagramu a snížit čas, který uživatelé tráví na sociální síti bezvýznamným a pasivním prohlížením příspěvků. Chce, aby se lidé zamysleli nad způsobem trávení svého volného času a zaměřili se případně i na další aktivity.

Tyto změny mohou vést k tomu, že uživatelé budou na Instagramu trávit méně času. Metriky angažovanosti se mohou v rámci této změny snížit, ale celkové změny budou mít pro Facebook a Instagram pozitivní význam v dlouhodobějším horizontu. Očekává se, že čas strávený na sociálních sítích tak bude mnohem cennější. Tuto strategii hodnotí Facebook nejen z morálního, ale i obchodního hlediska.

Svět technologií a online marketingu je pro mě velkou vášní. V minulosti jsem působila po dobu několika let na akademické půdě jako vyučující na katedrách marketingu a hotelového managementu. V současné době spolupracuji s různými experty jako konzultant v oblasti online marketingu na mezinárodní úrovni mezi Švýcarskem, Itálií a Českou republikou. Specializuji se na e-commerce, sociální média a tvorbu webových stránek. Ve volném čase mě potkáte v přírodě ponořenou do krás tří disciplín triatlonu. Na Newsfeed.cz se s Vámi budu dělit o aktuální novinky z rozmanitého světa sociálních médií.

Komentáře