Jak na segmentaci a sdílení publik z e-mailingu do Facebooku

20. 8. 2018Návody

Leadhub je marketingový nástroj pro e-shopy, který umožňuje nejen vytvářet newslettery, e-mailové automatizace a pop-upy, ale i vyhodnocovat data o zákaznících. Disponuje také zajímavou funkcí Audience Designer, která se bude hodit všem, kteří zároveň nakupují reklamu na Facebooku. Funkce totiž umožňuje vytváření publik na základě e-mailů a přímé sdílení do Facebooku v podobě Custom Audience.

Kde bere Leadhub data a jak probíhá synchronizace

Váš účet na Leadhubu je napojený na vaši webovou stránku pomocí pixelu a monitoruje velké množství událostí v reálném čase jako například Pageview, Add to Card nebo Purchase. K tomu samozřejmě sbírá data o interakcích vašich kontaktů s e-mailovými kampaněmi.

Co se týče spárování vašich kontaktů s účty na Facebooku, je třeba počítat s nižší doručitelností. Jinými slovy není garantováno, že budou všechny e-mailingové adresy dohledatelné na Facebooku, a proto může být původní nespárované publikum o trochu větší než publikum nahrané do Facebooku. Stejně tomu je, i když nahráváme jakýkoli Customer file.

Výhody

Publikum z e-mailingu bude obecně daleko konverznější než nový zákazník, protože už vaši značku zná. Takový zákazník vám také poskytnul své kontaktní údaje a tím projevil zájem o váš byznys.

Další plus je, že díky vytváření segmentů vašeho publika podle dat (získaných jak z vašeho e-shopu, tak podle interakcí s vaším newsletterem) můžete detailněji segmentovat a následně zacílit na dané publikum s konkrétní nabídkou. Toto publikum se do Facebooku propisuje dynamicky a reaguje na to, jak kontakty přibývají nebo ubývají.

Jak sdílet publika

V Leadhubu si otevřete položku „Audiences“ a vlevo zvolte “+new audience”. Následně se vám zobrazí tabulka, ve které kombinujete podmínky pro vaše publikum.

Můžete si například vytvořit segment zákazníků, kteří nenakoupili z určité kategorie za posledního půl roku, a těm pak ukazovat reklamu na produkty, které ještě nemají. Před tím, než publikum oficiálně vytvoříte, je třeba zatrhnout možnost synchronizace publika do Facebooku.

Po vytvoření se publikum nahraje mezi Custom Audiences. Vy ho potom dohledáte pod speciálním kódem a název si popřípadě upravíte pro lepší přehlednost (viz obrázek).

Jak využít sdílená publika

Cross-selling na Facebooku nebo Instagramu

Jak už bylo zmíněno výše, díky sdílení publik z e-mailingu můžeme na Facebooku využít cross-sellingovou strategii. Vytvoříme si například segment lidí, kteří nenakoupili v posledním měsíci peněženky nebo je vložili do košíků, ale nenakoupili, a zároveň přidáme všechny kontakty, které nakoupily kabelku. Tomuto publiku potom na Facebooku budeme ukazovat reklamu na pěněženky.

Segmentovat se dá i podle jednotlivých kolekcí, takže teoreticky můžete vytvořit cross-selling kampaň na peněženky ze stejné kolekce, jako je kabelka, kterou už tito zákazníci mají.

První nákup

V LeadHub platformě je možné vyfiltrovat kontakty lidí, kteří u nás ještě nenakoupili, a ukázat jim reklamu na Facebooku s bonusem na první nákup.

Věrní zákazníci

Další možností je například vyfiltrovat si zákazníky, kteří pro váš byznys mají největší hodnotu, a zacílit na ně speciální kampaň s bonusy pro věrné zákazníky.

Neaktivní kontakty

Opět můžete tyto kontakty „oživit“ tím, že na ně zacílíte brandovou kampaň na Facebooku nebo Instagramu.

Zákazníci, kteří neotevřeli newsletter

Oslovte kontakty, které váš e-mail nečetly, na Facebooku nějakou novinkou, která zaujme.

Narozdíl od časových omezení při vytváření publika na Facebooku budete v Leadhubu schopni operovat s delšími časovými úseky a vytvořit tak například publikum z lidí, kteří nakoupili z e-mailingu za posledních 365 dní alespoň jednou. Ve Facebooku jste pro tvorbu publika podle eventu Purchase omezení maximem 180 dní.

Využito v praxi

Máme k dispozici čísla z Facebook kampaní, které využívaly publika z e-mailingu, a to konkrétně uživatele, kteří neotevřeli newsletter, který se posílal v souvislosti s určitou akcí, jako například nová kolekce nebo doprava zdarma. Pojďme se podívat na výsledky:

Název kampaně na Facebooku s využitím Leadhub publik Délka trvání Počet nákupů COS
Doprava zdarma 3 50 10,4 %
Nová kolekce 6 43 8,1 %

Atribuční okno: 1 den po zhlédnutí a 28 dní po prokliku

Pro srovnání uvádíme data i ze souběžné kampaně na Facebooku cílené na Website Custom Audience, takže stejně jako zákazníci z e-mailingu už toto publikum značku zná a dá se tedy říci, že bude i podobně konverzní.

U této kampaně jsme samozřejmě vyloučili publikum, na které jsme cílili ve výše zmiňované kampani, aby nedocházelo k překryvu. Zde byl také výrazně větší rozpočet, proto pro lepší srovnání uvádíme pouze poměrný počet nákupů při stejném spendu:

Název kampaně na Facebooku s využitím WCA publik Délka trvání Počet nákupů (poměrně ke spendu) Celkové COS
Doprava zdarma 3 34 13,6 %
Nová kolekce 6 10 8,4 %

Atribuční okno: 1 den po zhlédnutí a 28 dní po prokliku

Na první pohled je vidět, že počet nákupů poměrně ke spendu je o 16 vyšší u kampaně s využitím Leadhub publik než u kampaně na promování příspěvku stejné akce s využitím WCA. Také COS je v obou případech nižší. Dále se ukazuje i to, že publika z e-mailingu jsou na Facebooku konverznější.

Toto šikovné propojení e-mailingu a Facebook marketingu vám nabízí více možností pro segmentaci publika a lepší kontrolu nejenom nad vašim publikem napříč těmito kanály, ale také nad vaší celkovou online marketingovou strategií. Propojování kanalů a platforem se stalo populární vzhledem k tomu, že jedním ze současných trendů v online marketingu je propojování platforem a kanalů.

Na pozici Facebook Ads Specialist v Business Factory pomáhám klientům navrhnout reklamy na míru a následně optimalizovat jejich výkon pomocí nástroje ROI Hunter. Na Newsfeed.cz se s vámi ráda podělím o výsledky testování novinek a funkcionalit v rámci facebookových reklam.

Komentáře