Jaké faktory ovlivňují rozhodování zákazníků?

28. 12. 2022NávodyNovinky

Jaké jsou klíčové prvky, které dnes vedou spotřebitele k akci? Meta vydala novou zprávu, která zahrnuje poznatky od více než 1 000 zákazníků a přináší užitečné tipy pro inzerenty.

Průzkum, který vznikl ve spolupráci se společností Publicis Data Intelligence, odhalil, že nejvlivnějšími faktory při nákupním rozhodování lidí jsou video, social commerce a doporučení.

Video

Video má nejvyšší míru zapojení ze všech typů obsahu. Televize je sice považována za nejvlivnější video touchpoint, ale Facebook je díky zrychlené digitalizaci a zvýšené konzumaci mobilního videa jedním z nejefektivnějších video kanálů.

Video tak zůstává klíčovým faktorem zapojení a interakce, kdežto televize je i dnes na mnoha trzích nejvlivnějším nástrojem reklamy.

Jak poznamenává Meta:

„Studie sice ukázaly, že televize je jedním z nejvlivnějších touchpointů při rozhodování o nákupu, ale marketéři by měli mít na paměti i náklady s ní spojené. Například výzkum společnosti Kantar ukázal, že přestože je televize videokanálem, do kterého se investuje stále nejvíce, při pohledu na metriku reach per investment ve srovnání s jinými digitálními platformami, jako jsou Facebook a YouTube, jsou její náklady 2x vyšší.“

Jinými slovy, lepší cílení a větší využívání digitálních kanálů znamená, že online videoreklama může být z hlediska nákladů a přínosů efektivnější. Pro ty, kdo si to mohou dovolit, zůstává hlavním reklamním kanálem televize.

To se ostatně vztahuje i na cílové publikum mnoha firem. Řada lidí už ani nesleduje běžné televizní kanály, takže jediným způsobem, jak je oslovit, jsou digitální platformy a obsah. V tomto ohledu je potřeba provést vlastní průzkum trhu. Obecně ale platí, že závěry uvedené ve zprávě Mety se shodují s většinou ostatních studií – televizní reklama má stále velký vliv, ale online videokampaně mohou být při vyvážení nákladů a umístění stejně účinné, ne-li účinnější.

Social commerce

Druhým klíčovým faktorem, na který zpráva upozorňuje, je social commerce – nakupování na sociálních sítích. Tento trend již nějakou dobu hraje a bude hrát i v budoucnu zásadní roli při objevování produktů. Z průzkumu například vyplývá, že Meta je nejoblíbenější platformou pro online objevování – až 74 % respondentů ji považuje za nejoblíbenější.

Aby marketéři v social commerce uspěli, musí mít jasnou strategii a využívat správné kanály ke spojení se svou cílovou skupinou.

Zdroj: Meta

Doporučení

A nakonec Meta zmiňuje doporučení, která se stávají klíčovým prostředkem k ovlivňování nákupního rozhodování spotřebitelů. V tomto procesu přitom hrají stále větší roli online influenceři.

Zdroj: Meta

Společnost Nielsen například uvádí, že 92 % zákazníků více věří doporučením přátel a rodiny než reklamě a 74 % spotřebitelů označuje ústní doporučení (word of mouth, WOM) za klíčový faktor, který ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí.

Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak vytvořit WOM, je pak influencer marketing. Marketéři zde využívají influencery k vytvoření takzvaného „buzzu“, kdy právě influenceři šíří povědomí o konkrétním produktu či službě, na což zákazníci slyší.

Pokud vás zajímá více, přečtěte si celou zprávu. Další informace najdete také na blogu Mety.

Jsem copywriterka a zakladatelka textového studia COPYBARA. Jako šéfredaktorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou o kus dál a případovky inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře