5 tipů, jak psát reklamní texty na Facebooku

19. 12. 2018Návody

Texty facebookových reklam jsou jedním z faktorů, které ovlivňují úspěšnost každé reklamy. Při tvorbě reklamního textu je důležité zaměřit se nejen na stručná sdělení s jasným CTA (výzvou k akci), ale také na správně zvolený komunikační styl, cílení reklam a v neposlední řadě také na délku vašich textů.

Na základě našich zkušeností a obecně známých pravidel jsme pro vás sepsali 5 tipů, jak psát reklamní texty na Facebooku.

1. Pište stručně a výstižně

Uživatelé Facebooku prohlížejí feed velice rychle a ve většině případů nemají chuť číst dlouhé romány. Snažte se ve svých textech vystihnout klíčové sdělení stručně a jasně. Ulehčete zákazníkům orientaci v textu používáním krátkých vět a vyhněte se dlouhým souvětím s náročnými slovními obraty. I u psaní reklamních textů platí jednoduché pravidlo: méně je někdy více. Nezahlcujte své zákazníky zbytečnými a duplicitními informacemi.

TIP: Předtím, než se pustíte do tvorby textu, ujasněte si, co chcete daným sdělením docílit. Zapište si tento cíl a při psaní textu na něj myslete. Tento jednoduchý krok vám pomůže s tím, co má daný text vyjadřovat.

2. Dodržujte počet znaků

V reklamních textech na Facebooku dodržujte doporučený počet znaků. Týká se to především titulku (headline) a popisku (description). Pokud napíšete více znaků, vaše sdělení bude useknuté a nedokončené (zobrazí se nedokončený text se třemi tečkami). Může se stát, že sdělení nebude dávat smysl. Vaši zákazníci budou zmatení a nepochopí, co jste jim chtěli říct.

Po napsání reklamního textu se vám ihned zobrazí náhled reklamy. Pokud už tady vidíte, že se text zobrazuje useknutý, raději ho upravte. Dávejte si také pozor na to, jak se text zobrazuje v jednotlivých umístěních. Zatím co se text ve feedu na Facebooku bez problému zobrazí celý, v pravém sloupci je s tím obvykle problém. Myslete na tuto skutečnost a dávejte vždy důležité informace hned na začátek.

Pokud si připravujete mnoho reklamních textů dopředu a chcete si ohlídat počet znaků, vytvořte si v Google Docs jednoduchou tabulku. Do prvního sloupečku napište potřebné texty (například titulky) a ve druhém sloupečku použijte funkci „Délka“ s odkazem na buňku ve stejném řádku s textem. Tato funkce vám vypočítá počet znaků daného textu. V tabulce můžete dále použít podmíněné formátování, které vám vyznačí, které titulky se pohybují v doporučeném limitu a které už ne.

Printscreen Google Docs tabulky

3. Texty pište v jazyce vaší cílové skupiny

Reklamní texty pište v takovém jazyce, který používá vaše cílová skupina. Lépe vás pochopí a nebude docházet ke zbytečným nedorozuměním. S jazykem cílové skupiny souvisí také samotné cílení reklamy. Pokud provozujete například e-shop s oblečením pro muže a ženy, s modními doplňky i sportovním oblečením, budete mít zákazníky rozdělené do několika segmentů. Každý z těchto segmentů má svá specifika a zajímá se o určitou část vaší nabídky. Při tvorbě reklam na tuto skutečnost myslete a pište reklamní texty podle toho, na který segment v danou chvíli cílíte.

Texty přizpůsobte také tomu, v jaké fázi nákupního procesu se vaši zákazníci nachází. V případě akvizičních kampaní se soustřeďte hlavně na předání těch nejdůležitějších informací o daném produktu či službě a na nejvýznamnější konkurenční výhody. Naopak u remarketingových kampaní obohaťte texty detailnějšími informacemi, které pomohu zákazníkovi v jeho rozhodování.

4. Řekněte lidem, co mají dělat

Pokud už máte stanovený cíl vašeho reklamního sdělení, váš zákazník by měl po přečtení reklamy pochopit, co mu daným sdělením chcete říct. Chcete zapojit zákazníky do diskuze, přivést je na blog nebo jim prodat produkty? Ať už je to kterýkoliv z těchto cílů, musíte zákazníkům říct, co mají po zhlédnutí vaší reklamy dělat. Využijte k tomu jasné call-to-action (CTA), které navede zákazníky k dalšímu kroku. Bez jasného CTA nebudou uživatelé vědět, kam mají kliknout nebo co mají dělat.

V reklamách můžete využít mnoha CTA tlačítek, které jednoduše k reklamě přidáte. Na výběr máte z následujících CTA, která zákazníkovi jasně říkají, jak má pokračovat:

 • získat cenovou nabídku
 • zobrazit promítací časy
 • další informace
 • požádat o konkrétní čas
 • zobrazit menu
 • koupit
 • zaregistrovat se
 • přihlásit odběr
 • zhlédnout další
 • poslechnout si
 • použít
 • rezervovat
 • kontaktujte nás
 • stáhnout
 • získat nabídku

Tato CTA tlačítka jednoduše vyberte při vytváření reklamy pod možností „Výzva k akci“. V reklamě se CTA tlačítko následně zobrazí vpravo dole.

Printscreen CTA z reklamy na Facebooku

5. Dodržujte jednotný komunikační styl

Vaše reklamní texty by se měly držet jednoho komunikačního stylu, který by měl být v souladu s identitou vaší značky. Velice důležité je stanovit si charakteristiku vašeho stylu. Budete komunikovat formálně, nebo neformálně? Budete svým zákazníkům tykat, nebo vykat? Budete je oslovovat křestním jménem, nebo příjmením?

Kromě těchto základních charakteristik byste také měli myslet na tón vaší komunikace. Chcete komunikovat vtipně a hravě, nebo si raději udržet profesionální tón? Do komunikačního stylu spadá také používání emotikonů. Používá vaše značky nějaká speciální slova? Pokud ano, využijte je. Odlišíte se tak od konkurence.

TIP: Až si zvolíte komunikační styl, vytvořte si pro sebe i své kolegy komunikační manuál, ve kterém bude váš komunikační styl sepsaný společně s ukázkami textací. Tento manuál vám přijde vhod v momentě, kdy reklamní texty za vás bude psát někdo jiný. Pro daného člověka tak bude mnohem jednodušší dodržet stanovený komunikační styl.

Rada na závěr

Testujte, testujte a testujte! Díky možnosti dynamických reklam je ještě jednodušší testovat nejen různé kreativy obrázků, ale také různé titulky, texty, popisky i CTA tlačítka. Na základě výsledků testování zjistíte, které texty jsou nejefektivnější, a z nich můžete čerpat při psaní dalších reklamních textů.

V brněnské pobočce Business Factory pracuji na pozici Facebook Ads Specialist. Pro klienty vytvářím strategie, navrhuji celkový koncept kampaní a starám se o optimalizaci reklam. Ráda se učím novým věcem a rozšiřuji si odborné znalosti i v ostatních oblastech online marketingu.

Komentáře