Custom Audiences lze sdílet mezi reklamními účty

15. 6. 2016Návody

Práce s daty se v současném marketingu stává nutností a v případě Facebooku je jedním ze základních stavebních kamenů využívání Custom Audiences, tedy vlastních publik vzniklých na základě webového trafficu, údajů o zákaznících nebo interakce s videem. Ačkoliv jsou data obecně to nejcennější, občas se velmi hodí sdílení mezi jednotlivými reklamními účty. To nově Facebook umožňuje.

Máte více projektů s vlastními doménami a reklamními účty, jejichž data byste rádi využili napříč jednotlivými aktivitami? Nebo chcete využít Facebook komunitu partnera k levnějšímu promování videa a následně by se velmi hodilo využití publika interagujících lidí pro vaše vlastní další aktivity? Aktuálně lze zcela bez nutnosti whitelistování nebo jiného administrativního procesu sdílet Custom Audiences mezi různými reklamními účty. Pojďme se na možnosti a bezpečnostní otázky takového kroku podívat blíže.

Sdílení naleznete zcela očekávaně v sekci Audiences svého reklamního účtu, možnost sdílení pak pod označením konkrétní CA v sekci Actions.

ShareCA1

Následně již stačí pouze zadat ID nebo jméno kýženého reklamního účtu, s kterým chcete danou CA sdílet, a nastavit oprávnění. Sdílení má dvě možnosti nastavení:

  • Targeting and Insights – v tomto nastavení má druhý účet možnost na CA nejen cílit reklamu, ale může se rovněž skrze Audience Insights blíže podívat na její strukturu
  • Targeting Only – v tomto nastavení má druhý účet možnost pouze na CA cílit reklamu, nepřicházíte tedy při sdílení o exkluzivní statistiku a vhled do informací o uživateli

ShareCA2

Hotovo. Custom Audiences včetně Lookalike Audiences je možné sdílet pouze mezi reklamními účty, které patří pod Business Manager. Je nicméně jedno, zda jsou zde se stejným nebo rozdílným ID.

Bezpečnostní otázka

Při jakékoliv práci s daty je samozřejmě velkou otázkou jejich bezpečnost. Jsou tedy vaše data sdílením nějak ohrožena? Neztratíte nad nimi kontrolu? Sdílení CA může vlastník kdykoliv zrušit, v případě rozhodnutí je tedy možné okamžitě zamezit přístupu k vašim datům. Stejně tak snadno změníte nastavení míry přístupu, není se tedy nutné bát nevratného “ukliknutí”.

Velkou otázkou samozřejmě je, zda-li se vaše data nemohou šířit či měnit bez vašeho vědomí. I na toto Facebook myslel. Nasdílené CA není možné dále sdílet, není možné ho aktualizovat externě o nová data (a tak například data ředit) a není z něj možné vytvářet Lookalike Audiences. Pro případné sdílení LA je nutné jej vytvořit ze strany vlastníka a nasdílet samostatně.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že Facebook si je nadále vědom nutnosti data výrazně chránit, a nová možnost je spíše procesním usnadněním práce, které může výrazně pomoci, ale není revolucí, která by přinášela jakákoliv ohrožení.

Neměli bychom ale opomenout ani praktickou problematiku. Rovnou si tedy můžeme říci, že jednu CA je možné libovolně sdílet s více reklamními účty simultánně a bez omezení. A stejně tak se nemusíme bát, co se stane, pokud vlastník sdílení zruší nebo CA smaže, ačkoliv toto cílení využívají aktuálně aktivní reklamy. V takovém případě Facebook aktivní Ad Sety pouze pozastaví a dovolí změnit jejich cílení.

Campaign strategist v agentuře Business Factory. 6 let zkušeností s Facebookem skrze content marketing i výkonnostní kampaně v korporátní, kulturní i neziskové sféře, a to nejen v ČR, ale po celém světě.

Komentáře