Facebook Communities Summit Europe 2018: Jaká bude budoucnost Facebooku?

13. 2. 2018Novinky z Facebooku

Facebook pozval od 8. do 9. února 2018 do Londýna adminy různých facebookových skupin, stránek a také pořadatele událostí z celého regionu. Summitu se zúčastnili zástupci tematicky různorodých zájmových a podpůrných skupin i lídři specializovaných společensky odpovědných projektů. A my jsme byli u toho.

Na FCS Europe měli správci komunit možnost zúčastnit se workshopů a panelů zaměřených na získávání dalších dovedností v oboru nebo na využívání nových facebookových nástrojů. Některé přednášky se týkaly rad a tipů pro řízení samotných komunit. Přímo od Facebooku jsme dostali informace o novinkách, produktech a funkcích, které mají napomáhat vzniku bezpečných a podpůrných skupin. Z České republiky se zúčastnily Czechi­tas, Živ­nost­ní­ci a pod­ni­ka­te­lé, Psí de­tek­tivJen­ze­ny.czNu­sel­ská par­ta.
Program konference byl rozvrstvený do dvou dnů:

Den 1: Praktické tréninky, které směřují k milionovým grantům

Organizace summitu byla velmi propracovaná. Ihned po registracích nás převezli do Lee Valley VeloPark, kde probíhaly semináře a workshopy. Náš projekt Brandformance byl vybrán pro Community Leadership Circles.

Tento workshop byl pořádán formou Barcamp session. Cíle projektu Community Leadership Circles představila Anna Bofa, která je nyní ve Facebooku odpovědná za International Community Partnerhips & Programs.

Community Leadership program má za cíl pomáhat lidem budovat nové komunity a sbližovat svět. Důležitá je tedy podpora vedoucích adminů skupin – ti skupiny rozvíjejí, pomáhají stavět mosty mezi názory a mění věci ve svém okolí. Ukázkou způsobu takové práce jsou například tyto komunity:

  • MakeSense spojuje tisíce lidí a sociálních influencerů po celém světě, kteří mají snahu řešit nejpalčivější problémy dnešní doby. Tato skupina spolupracuje nejen s vládními garniturami, ale také s lokálními úřady a firmami. MakeSense sdružuje 35 000 dobrovolníků a 2 500 podporovatelů ve stovce měst. Skupina se zabývá oblastmi jako například přístup ke vzdělání, ochrana zdrojů jídla nebo posílení postavení žen.
  • Stránka SAYYESMORE a skupina YES Tribe je nezisková organizace sdružující velké množství lidí, kteří společně cestují a zažívají malá i velká dobrodružství. Přitom nemyslí jen na sebe, ale díky své mediální síle pomáhají vybrat spoustu prostředků na dobročinné projekty.

Výstupem projektu Community Leadership Circles bylo zveřejnění výzvy k registraci do podpůrného programu Residency and Fellowship Opportunities pro vedoucí komunit. V rámci něj bude vybráno pět facebookových skupin z celého světa, jejichž nápady budou vyhodnoceny jako nejodvážnější s největšími možnostmi využití pro podporu komunit. Ty pak obdrží na svoji podporu 1 000 000 dolarů.

Sto dalších skupin bude vybráno do partnerského programu a každá z nich může získat grant do výše až 50 000 dolarů na specifickou komunitní iniciativu.

Den 2: Keynote, na kterou všichni čekali

Od ranních hodin se v Here East, budově kampusu v areálu bývalého olympijského parku nesoucího jméno Queen Elizabeth, shromažďují skupiny vedoucích komunit z celé Evropy. Přísná bezpečnostní opatření vyvolávaly naděje, že novinky přijede prezentovat snad sám Mark Zuckerberg. Mnoho takových dotazů podnítilo i toto video: https://www.facebook.com/facebook/videos/10106941168235097/

Na prvním Facebook Community Summitu v Chicagu Mark skutečně přednášel, ale na Evropský summit vyslal své nejbližší spolupracovníky:

Nicola Mendelsohn – viceprezidentka Facebooku pro Evropu, Blízký východ a Afriku mluvila o své vážné nemoci a důležité roli komunit v rámci její léčby.

Zdroj: https://newsroom.fb.com/news/2018/02/investment-in-community-leaders/

Chris Cox – CPO Facebooku šéfuje lidem v blízkém okolí Marka Zuckerberga a má na starosti celosvětově produkt, designové a marketingové funkce. Nejdříve promluvil o historicky první facebookové skupině (pozn. red. „Students against Facebook News Feed“) a poté představil podpůrný program Residency and Fellowship Opportunities pro vedoucí skupin.
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Dále ve videích představil nové funkce pro správu komunit.

Nástroje pro vedoucí skupin

Nyní mohou vedoucí skupin najít požadavky na přijetí, statistiky a další nástroje na jednom místě, což má napomáhat lepšímu propojení s členy skupiny.
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Oznámení skupiny

Vedoucí skupin nyní mohou zveřejnit až 10 oznámení, která se zobrazí v horní části News Feedu skupiny.
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Pravidla skupiny

Vedoucí skupin nyní mohou vytvořit jednoduchou sekci, která má pomoci efektivně komunikovat pravidla skupiny jejím členům.
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Personalizace

Každá komunita má svoji vlastní identitu, tone of voice a emocionální aspekt. Nyní mohou vedoucí skupin přidat libovolnou barvu, která bude jejich skupinu charakterizovat.
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

(pozn. red.: V Česku zatím některé funkce ještě nejsou spuštěny.)

Alex Deve – Product Manager Director Facebooku popisoval, jak spolu tatínkové ze skupiny „Dad Network“ chodí na virtuální pivo a sdílejí společné zážitky spojené s výchovou dětí.

Vysocí manažeři Facebooku promluvili nejen o svých rodinách a o tom, co je pro ně v životě důležité, ale nasměrovali celou diskusi směrem k navazujícím seminářům.

Po ukončení všech přednášek následoval prostor pro diskuzi s přednášejícími, kterým bylo možné položit „hard questions“. Ty se až na výjimky nesly v duchu organický vs. placený dosah, možnosti skupin a aktivace členů skupin. Padly ale i dotazy směrem k efektivnímu řízení skupin a možné monetizaci skupinových aktivit.

Po skončení všech přednášek a uzavření Networking Lounge následovala recepce v Lee Valley VeloParku, kde jsme si mohli kromě odpočinku a výborného rautu vyzkoušet jízdu na velodromu. V rámci zavěrečného ceremoniálu Facebook odprezentoval nové funkce pro skupiny, které vytvořili samotní účastníci workshopu Design Sprint v průběhu summitu. To dokazuje, jak moc se Facebook soustředí na rozvoj vedoucích skupin po celém světě.

O čem to celé bylo?

Facebook Community Summit Europe 2018 jednoznačně ukazuje, že Facebook se vydává směrem k aktivaci původních myšlenek stojících u zrodu této sociální sítě. Placená reklama má zůstat v Business Manageru nebo v nástrojích pro správu facebookové reklamy. Nicméně i z diskusí se zaměstnanci Facebooku je jasné, že se toto prostředí neustále mění. Funkce a programy, které Facebook roluje, jsou vždy předmětem analýzy a testování na různých malých nebo širších vzorcích publika.

Úloha práce s komunitami na Facebooku bude do budoucna stále nabývat na důležitosti a vyhráno bude mít jen ten, kdo s komunitami bude umět profesionálně pracovat.

Nezbývá než sledovat oficiální zdroje Facebooku, které se drží hesel „be bold and break things“ a „done is better than perfect“. Další možností je také počkat si na další díl tohoto článku, který bude popisovat detailněji přednášky a práci přednášejících a klidně by mohl být inspirací pro založení opravdu dobré skupiny.

Pokud se vám článek líbil, budeme rádi, pokud ho budete sdílet (nejen na Facebooku). Máte-li dotazy, klidně se ozvěte na tomas.kolacek@b.cz.

Pracuji v Business Factory na projektu Brandformance. Vedu skupinu Community Leadership Circles from Facebook: Prague. Připravuji strategie pro práci s komunitami a brandové kampaně na Facebooku.

Komentáře