Facebook zveřejnil zprávu o radě pro kontrolu obsahu

26. 8. 2019Novinky z Facebooku

V roce 2018 Mark Zuckerberg uvedl, že by si přál zřídit nezávislou radu, která by kontrolovala určitá odvolání uživatelů proti zamítnutému obsahu. V lednu 2019 začal Facebook tuto myšlenku rozvíjet a nyní přichází s obsáhlým 44stránkovým dokumentem, ve kterém představuje výsledky výzkumu a nastiňuje, jak by měl celý proces fungovat.

Najít rovnováhu mezi svobodným projevem a ochranou uživatelů ze všech zemí světa, není snadný úkol. Facebook se snaží, aby rozhodnutí, která provede v otázce obsahu, byla transparentní a bez předsudků. Hlavním vodítkem jsou pro něj standardy komunity. Tisíce lidí společně s AI technologiemi kontrolují každý den obrovské množství obsahu. Facebook chce ale svůj systém ještě vylepšit.

Proto poslední půlrok strávil hlubokým zkoumáním, jak by měla kontrola obsahu fungovat. V průzkumu a konzultacích oslovil více než 2 000 lidí z 85 zemí světa na různých pozicích – od vědců a manažerů až po běžné uživatele. Výstupem je dokument Global Feedback & Input on the Facebook Oversight Board for Content Decisions, který shrnuje výsledky průzkumu a představuje předběžný plán, který zahrnuje nezávislou radu pro kontrolu obsahu.

Zdroj: Facebook

Facebook zdůrazňuje hlavní tři body počáteční diskuze:

  • Nezávislost – Facebook uvedl, že respondenti opakovaně vyjadřovali potřebu skupiny, která bude fungovat nezávisle na samotném Facebooku a nebude ji ovlivňovat ani jeho vedení, ani politici nebo jiné třetí strany. Nezávislost rady je tedy jejím základním stavebním kamenem.
  • Výběr – Dalším klíčovým bodem je to, jak bude rada vybírat jednotlivé případy. Facebook připouští, že rada bude muset asi v některých situacích konzultovat problematiku s odborníky z oblasti kultury, technologií a moderování obsahu.
  • Rozmanitost – Facebook říká, že nová rada musí být rozmanitá, stejně jako jsou rozmanití uživatelé na Facebooku a Instagramu. Její členové by měli být odborníci z různých oborů a prostředí, kteří mohou zastupovat zájmy komunity.

První kontrolu obsahu by provedl Facebook podle svých standardů komunity a další přezkoumání by v případě potřeby řešila právě rada složená z nezávislých lidí, kteří nepracují pro Facebook. Ta by měla 40 členů a měla by řešit nejkomplikovanější a nejkontroverznější případy.

Výsledná zpráva není finálním dokumentem, ale prvním krokem před hlubším rozpracováním dané problematiky. Facebook chce postavit systém tak, aby chránil svobodu projevu. Jeho cílem je ale pomáhat uživatelům ve spojení s dalšími lidmi a chce zajistit, aby se při tom cítili na síti bezpečně.

Facebook plánuje větší kontrolu i v prostředí Instagramu, kde nyní chystá nová opatření v boji proti fake news.

Svět technologií a online marketingu je pro mě velkou vášní. V minulosti jsem působila po dobu několika let na akademické půdě jako vyučující na katedrách marketingu a hotelového managementu. V současné době spolupracuji s různými experty jako konzultant v oblasti online marketingu na mezinárodní úrovni mezi Švýcarskem, Itálií a Českou republikou. Specializuji se na e-commerce, sociální média a tvorbu webových stránek. Ve volném čase mě potkáte v přírodě ponořenou do krás tří disciplín triatlonu. Na Newsfeed.cz se s Vámi budu dělit o aktuální novinky z rozmanitého světa sociálních médií.

Komentáře