Není klik jako klik

27. 2. 2020Návody

Počet kliknutí – metrika, se kterou se setkáváme dnes a denně v každém reportu. V tomto případě ale není kvantita kvalitou a dost často dochází ke splynutí významu jednotlivých metrik. Podívejme se detailněji na následující čtyři: Kliky (vše), Kliknutí na odkaz, Prokliky na externí cíl a Zobrazení cílové stránky.

Význam metrik

Kliky – vše (Clicks – all)

Zjednodušeně tato metrika započítává veškeré kliky na reklamu. Zahrnuje reakce, komentáře, sdílení, prokliky do prostředí Facebooku i mimo něj, zobrazení facebookové stránky či instagramového profilu přímo z reklamy nebo zvětšení reklamy na celou obrazovku.

Kliknutí na odkaz (Link click)

Jedná se již o užší metriku, která ukazuje počet kliknutí na libovolnou oblast reklamy, která odkazuje do prostředí Facebooku i mimo něj. Jde o kliknutí na obrázek, tlačítko s výzvou k akci v reklamě (s marketingovým účelem: návštěvnost, konverze), kliknutí na URL odkaz v textové části reklamy, proklik do formuláře či do Instant Experience (Rychlého prostředí).

Prokliky na externí cíl (Outbound clicks)

Zaznamenávají kliknutí na odkazy, které vedou mimo subjekty vlastněné Facebookem. Díky této metrice jsme relativně schopní přesně určit, kolik uživatelů reklama přivedla na náš web.

Veškeré výše zmiňované metriky jsou počítány z prostředí Facebooku. Data proto nejsou očištěna od uživatelů, kteří stránku opustili, aniž by se stihla načíst. Pokud chceme prokliky z externího cíle o tato data očistit, musíme se již podívat na metriky založené na informacích z pixelu. Velmi zajímavá tak může být následující metrika.

Zobrazení cílové stránky (Landing page views)

Zahrnuje kliky na odkaz v reklamě, kdy se uživateli úspěšně načetl cílový web. Pro použití této metriky musíme mít ale správně nastavený pixel. V případě přesměrovávání webu je potřeba, aby byl pixel aktivován do tří minut, jinak nebude metrika ukazovat správné hodnoty. 

 

Akce v prostředí Facebooku Kliky (vše)  Kliknutí na odkaz Prokliky na externí cíl Zobrazení cílové stránky
Webové stránky    ✔️    ✔️    ✔️    ✔️ 
(po načtení cílové stránky)
Prokliky do vaší aplikace nebo obchodu s aplikacemi    ✔️    ✔️    ✔️    x
Kliknutí na volání/ zprávu    ✔️    ✔️    x    x
Mapa / směrové odkazy    ✔️    ✔️    x    x
Facebook Rychlé prostředí, formulář, Facebook Marketplace    ✔️    ✔️    x    x
Prostředí s přehrávatelným obsahem    ✔️    ✔️    x    x
Videa, která spustí prostředí pro sledování a procházení    ✔️    ✔️    x    x
Videa hostovaná na jiném webu    ✔️    ✔️    x    x
Kliknutí související s profilem stránky firmy nebo profilovým obrázkem    ✔️    x    x    x
Reakce na příspěvek (To se mi líbí, Super, aj.)    ✔️    x    x    x
Komentáře nebo sdílení    ✔️    x    x    x
Kliknutí pro zobrazení médií (např. fotek) na celou obrazovku    ✔️    x    x    x
Kliknutí pro provedení akcí, které jsou rozpoznány jako účel kampaně    ✔️    x    x    x

Pozn.: Některé z výše uvedených ukazatelů jsou stále ve vývoji a jejich význam se může lehce měnit. Z tohoto důvodu doporučujeme kontrolovat skutečný význam hodnot v nápovědě Facebooku přímo v reklamním účtu.

Veškeré zde zmiňované metriky si můžeme jednoduše nastavit ve Správci reklam v sekci Sloupce po zvolení možnosti Přizpůsobit sloupce….  Upravený pohled si může i uložit.

Pozor na určité typy reklam

Velmi zásadní rozdíl může být u vnímání metrik Kliknutí na odkaz a Kliknutí na externí cíl u reklam typu s Rychlý prostředím (Instant Experience), Kolekcí a Formulářem pro reklamy u Generování potenciálních zákazníků.

Metrika Kliknutí na odkaz započte proklik uživatele do prostředí Instant Experience, kolekce či u formuláře. Metrika Kliknutí na externí cíl se však v tomto případě zaznamená až tehdy, pokud uživatel ve výše uvedeném prostředí klikne na odkaz směřující externě. Rozdíl mezi těmito dvěma ukazateli tak může být pro nás velice cenný.

Pokud na webu, kam reklamy vedeme, máme nasazený i pixel, můžeme si přehled o výkonu reklamy doplnit i o Zobrazení cílové stránky, a zjistit tak, kolik uživatelů skutečně navštívilo web a danou stránku si prohlédlo.

Ukázka metrik u Formuláře pro generování potenciálních zákazníků.

Na výše uvedeném obrázku si uvedeme příklad interpretace dat u kampaně zaměřené na generování potenciálních zákazníků pomocí formuláře:

Reklama zaznamenala celkem 3 774 kliků. Může se jednat o komentáře, sdílení, reakce i o kliky do prostředí formuláře a následné kliky na web a podobně. Z toho 1 230 kliků na odkaz bylo do prostředí formuláře a na cílový web. Samotný odkaz na web z prostředí formuláře vygeneroval 1 226 kliků na externí cíl. K zobrazení cílové stránky však došlo pouze v 984 případech, a to z důvodu, že u zbylých kliků uživatel opustil stránku dříve, než došlo k aktivaci pixelu a načtení cílové stránky.

Kliknutí na odkaz a Prokliky na externí cíl mohou mít úplně stejné hodnoty. Tato situace může nastat v případě použití klasického statického jednoobrázkového formátu při optimalizaci na kliknutí na odkaz. Je to z důvodu, že neexistuje možnost prokliku do interního prostředí Facebooku a tudíž obě tyto metriky říkají to stejné.

Na níže uvedeném příkladu je tedy patrné, že reklama zaznamenala celkem 4 160 kliků na web, z nichž 3 954 bylo zaznamenáno jako načtení cílové stránky.

Ukázka metrik u jednoobrázkové reklamy (s reklamním účelem konverze).

Která z uvedených metrik je pro mě tedy nejrelevantnější? Všechny i žádná. Každá ze zde zmiňovaných proklikových metrik má své pro a proti. Je potřeba se vždy zamyslet nad každou kampaní a jejím cílem zvlášť. Rozebrat ji postupně od začátku. Od samotného sdělení v bannerech přes nastavení a optimalizaci. Stejně, jako si pokládáte otázku, jestli vaše kampaň říká přesně to, co chcete, aby uživatelé udělali, si musíte odpovědět na otázku, zda vám tato metrika říká přesně to, co po uživatelích chcete a na co optimalizujete.

Nadšení pro marketing a chuť neustále objevovat nové věci mě přivedly až do světa online marketingu. V Business Factory pomáhám klientům spravovat jejich kampaně a hledat cesty pro dlouhodobý rozvoj jejich podnikání.

Komentáře