Proč není aplikace Threads dostupná v EU?

15. 8. 2023Novinky

Nová aplikace Threads, která je zaměřená na krátké textové příspěvky a kterou Meta spustila po dlouhém očekávání letos v červenci, stále není v zemích EU dostupná. Proč? Vysvětlením jsou především evropské regulace.

Meta se totiž potýká s rozšiřujícími se požadavky zákona EU o digitálních trzích (DMA), který má chránit soukromí uživatelů a zajistit kontrolu nad využíváním dat a zároveň omezit monopolní chování technologických gigantů.

DMA si konkrétně bere na mušku platformy, které definuje jako „gatekeeper“, což jsou v podstatě velké korporace, které mají nadměrnou kontrolu nad tím, jak uživatelé přistupují k aplikacím a dalším propojovacím procesům. Hlavním cílem zákona je zabránit společnostem Google a Apple ve zneužívání jejich tržní síly k upřednostňování vlastních produktů (čehož se mimochodem Meta snaží využít k založení vlastního obchodu s aplikacemi v regionu), ale v tomto případě se vztahuje i na Metu, protože Threads je v podstatě derivátem Instagramu.

To by mohlo být v rozporu s novými pravidly nebo přinejmenším důvodem k dalšímu vyšetřování, které bude vyžadovat, aby orgány EU rozhodly, zda je tento postup přijatelný podle zákona, a zároveň posoudily, zda je sdílení údajů mezi oběma aplikacemi jasně vysvětleno a zda splňuje vyvíjející se požadavky.

Regulační orgány EU zavedly řadu nových pravidel a ochrany soukromí, aby zajistily, že uživatelé budou mít větší možnost volby, pokud jde o způsob přístupu k jejich údajům a o to, jak společnosti kontrolují digitální trhy. Tím chtějí zajistit spravedlnost a konkurenční rovnováhu spolu s větší kontrolou ze strany uživatelů.

DMA je však pouze jedním z několika prvků těchto vyvíjejících se procesů, přičemž o dalším aspektu, transatlantickém předávání údajů, rovněž jednají regulační orgány USA a EU.

I v této oblasti došlo v poslední době k významnému pokroku, protože prezident USA Joe Biden zajistil uzavření nové dohody o předávání osobních údajů. Meta varovala, že bez dohody bude muset odříznout uživatele z EU od všech svých aplikací.

Aplikace Threads se tak nyní ocitla ve stavu neurčitosti, dokud regulační orgány EU neposoudí veškeré důsledky platformy a její sladění s těmito novými pravidly. Neexistuje žádný definitivní časový rámec, za jak dlouho bude možné tyto překážky překonat, a dokud nebude známo, jak se regulační orgány EU dívají na proces propojení a na vývoj nové aplikace, není jasné, jak dlouho by mohlo trvat, než bude aplikace dostupná v obchodech s aplikacemi v EU.

Aplikace Threads přitom v rekordním čase dosáhla 100 milionů uživatelů (nyní hlásí 122 milionů uživatelů) a lze si představit, že se do ní chce připojit i mnoho uživatelů z EU. Jakmile tedy bude konečně povolen přístup do EU, můžeme očekávat další ohromnou vlnu nových registrací, což by v určité fázi mohlo vést k sekundárnímu nárůstu aplikace.

Jen se zatím bohužel neví, kdy přesně to bude.

Jsem copywriterka a zakladatelka textového studia COPYBARA. Jako šéfredaktorka Newsfeed.cz zodpovídám za to, že se k vám dostanou ty nejzajímavější aktuality, praktické návody vás posunou o kus dál a případovky inspirují k ještě lepším výsledkům.

Komentáře