Q&A

Facebook Communities: 9 nejdůležitějších otázek pro vaši smysluplnou komunitu

Na začátku budování komunit je velké nadšení, řešení konkrétního problému nebo společný zájem skupiny lidí. Pokud je základní myšlenka úspěšná a komunita roste – je velmi užitečné definovat si základní pilíře na kterých stojí. K tomu slouží jednoduchý framework, který pomůže komunitu ukotvit a objasnit případné nejasnosti ve směřování komunity.

1. Účel – Proč komunita existuje?

Odpověď na tuto otázku je zásadní pro směřování komunity. Účel skupiny můžete otestovat i přímým dotazováním členů vaší komunity nebo v teamu s moderátory. Odpověď by vás měla navést směrem k dalším parametrům skupiny a odůvodnit hodnoty komunity.

2. Členové – Pro koho je určena a jak probíhá výběr nových členů?

Pokud máte určen cíl komunity, jste jen krůček od definice vaší “cílovky” – v prostředí Facebook groups pak jednoduše pro filtrování využijete otázky pro příchozí členy:

3. Hodnoty – Které 3 principy/hodnoty jsou pro vás důležité?

Tato otázka vám pomůže definovat tzv. Manifest komunity, který poté může za komunitu komunikovat směrem k veřejnosti. Na Facebooku lze využít v sekci Informace -> Popis skupiny:

4. Cíle – Které 3 parametry pro nás budou definovat úspěch v příštích 12 měsících?

Tímto dotazem můžete pomoci nastavení konkrétních činností v limitovaném čase. Doporučujeme zajistit si konsenzus mezi moderátory a zároveň v komunitě – neshoda může mít za následek odchod citlivých členů.

5. Zážitek – Co z toho, co se v naší komunitě děje opakovaně, vám pomáhá dosáhnout vašich cílů a vyjadřuje vaše hodnoty?

Nastavení základních pravidelných rituálů v komunitě je kořením komunitního života. Vaši členové se pak budou pravidelně vracet a vy pro ně můžete např. vytvořit ediční plán. Ten pak ve většině případů pomáhá pravidelné aktivaci a zvyšování engagementu skupiny. Zvažte i způsob nabírání nových členů: čím zážitek v komunitě začíná?

6. Role – Jaké různé role mohou členové komunity mít? Co mohou očekávat od komunity a co naopak komunita od nich?

V případě, že se vám podaří na vzorku nejaktivnějších členů identifikovat důvody jejich aktivity, můžete systematicky motivovat ostatní a pomáhat tvořit nové ambasadory, kteří vám budou pomáhat s vysokou mírou zapojení vašich členů.

7. Pravidla – Jaké instrukce a zásady mohou pomoci dosáhnout cíle a reprezentovat vaše hodnoty?

V rozhraní FB groups v sekci Moderovat skupinu -> vytvořit pravidla máte možnost nadefinovat až 10 pravidel fungování komunity. Další možností je pak zařazení pravidel přímo do popisu skupiny nebo využití možnosti tzv. Announcementu (Oznámení skupiny) – což je prakticky příspěvek, kteří vaši členové vidí v horní části výpisu newsfeedu.

8. Řízení – Jakým způsobem se rozhodujeme? Kdo o čem rozhoduje?

Nastavení rolí v komunitě je klíčové nejen pro obecné rozhodování, ale hlavně pro zvládání konfliktů v komunitě. Ideálně je pak využití dobře trénovaných moderátorů s jasnou linkou nastavení pravomocí.

Pro řešení konfliktů pak využijeme jednoduchý postup:

  • Hlavní zásady komunity – odpovězme si na to, co považujeme za přijatelné / nepřijatelné chování v komunitě
    Instrukce – co dělat, když objevíme znaky nepřijatelného chování (manuál pro moderátory)
  • Kontroloři pořádku – tuto roli může mít každý člen (např. Označením Administrátora v komunitě je možné “přivolat” k řešení problému. Moderátoři pak mohou ztlumit člena ve skupině nebo zablokovat a odstranit ze skupiny.
  • Zpětná vazba – komunikací problému směrem do komunity (např. Informativním příspěvkem s popisem situace / video), můžeme předejít dalším výskytům nežádoucího chování
  • Vyhoření – při řešení pravidelných konfliktů v komunitě je vhodné dbát na sdílení těchto povinností mezi moderátory / adminy (např. služby). Při dlouhodobém tlaku můžeme o moderátora snadno přijít. Je vždy lepší zkusit nastavit teamovou odpovědnost a jasné procesy v komunitě.

9. Komunikace – Jak spolu můžeme co nejjednodušeji komunikovat? A jak často by to mělo být?

Rytmus komunikace je v každé komunitě individuální – správná frekvence je taková, která je dobrá pro vaši komunitu. Důležité je nastavení pravidelné komunikace mezi moderátory např. Mastermind calls, týdenní zhodnocení, denní kontrola. Snadno pro tuto činnost můžeme využít skupiny na Messengeru.